МАЛЧУГАНИ ОТ СЕВЛИЕВСКИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ УЧИХА ЕЗИКА НА ПУШКИН

МАЛЧУГАНИ ОТ СЕВЛИЕВСКИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ УЧИХА ЕЗИКА НА ПУШКИН

Публикувано от:

По инициатива на Национално движение „Русофили” от учебната 2010-2011г. в Севлиево започна изучаването на руски език в детските градини. В това обучение се включиха 75 деца от ОДЗ „Слънце” и ЦДГ „Радост 1 и 2”. Под формата на игри, чрез много стихове и песни малчуганите усвоиха най-важните думички, с помощта на които се научиха да представят себе си, да разказват за своето семейство, да описват сезоните, да назовават плодове и зеленчуци, горски и домашни животни, частите на човешкото тяло, цветовете, дните на седмицата, числата до 10, играчки, предмети от ежедневието и др. Особено емоционално преминаха занятията „На гости на руската приказка”, където децата се вживяха в ролите на различни приказни герои. През годината малчуганите имаха възможност да участват в различни общински прояви, посветени на Русия, което допълнително ги мотивира да изучават с желание езика на Пушкин. С тях работиха преподавателите Светлана Петрова, Галина Рачева и Наташа Колева. Те са особено благодарни за подкрепата, която получиха от колегите си в детските градини, както и от родителите на децата, чието желание е изучаването на езика да продължи и в бъдеще. А това със сигурност ще се случи, защото е безспорен фактът, че изучаването на чужд език ускорява интелектуалното развитие на децата. Те с лекота усвояват близкородствен език, какъвто е руският, а това води и до по-добро овладяване на българския език. В Севлиево руски език се изучава в три средни училища – СОУ „Васил Левски”, Професионална гимназия по механизация на селското стопанство „Марин Попов” и Професионална гимназия по керамика и мебелно производство. Амбицията на Общинско движение „Русофили” е през следващата учебна година изучаването на руски език да навлезе и в останалите детски градини на града. Обучението по руски би било невъзможно без подкрепата на Община Севлиево и финансовата помощ от „Идеал Стандарт – Видима” АД.

.