IX международен конкурс за детска рисунка – II кръг

IX международен конкурс за детска рисунка – II кръг

Публикувано от:

Приключи гласуването за II кръг на Деветия  международен конкурс   “ОБИЧАМ МОЯТА РОДИНА”. / Окончилось голосование за II круг Девятого  международного конкурса “ЛЮБЛЮ МОЮ РОДИНУ”

 

ПЪРВА ГРУПА / ПЕРВАЯ ГРУППА 

ПЪРВО МЯСТО – РИСУНКА № 2.1.130 получила 547 гласа
ПЕРВОЕ МЕСТО- РИСУНОК №№ 2.1.130 получил 547 голосов

2.1.130

ВТОРО МЯСТО – РИСУНКА № 2.1.133 получила 510 гласа
ВТОРОЕ МЕСТО- РИСУНОК № 2.1.133 получил 510  голосов

2.1.133

ТРЕТО МЯСТО – РИСУНКА № 2.1.71  получила 94 гласа
ТРЕТЬЕ МЕСТО – РИСУНОК № 2.1.71 получил 94 голоса

2.1.71

ВТОРА ГРУПА /ВТОРАЯ ГРУППА 

ПЪРВО МЯСТО – РИСУНКА № 2.2.40 получила 48  гласа
ПЕРВОЕ МЕСТО- РИСУНОК № 2.2.40 получил 48 голосов

2.2.40

ВТОРО МЯСТО – РИСУНКА № 2.2.17 получила 30 гласа
ВТОРОЕ МЕСТО – РИСУНОК № 2.2.17 получил 30 голосов

2.2.17

ТРЕТО МЯСТО – РИСУНКИ № 2.2.20 получила 17 гласа
ТРЕТЬЕ МЕСТО – РИСУНОК № 2.2.20 получил 17 голосов

2.2.20

ТРЕТА ГРУПА / ТРЕТЬЯ ГРУППА 

ПЪРВО МЯСТО – РИСУНКА № 2.3.9 получила 13 гласа
ПЕРВОЕ МЕСТО- РИСУНОК № 2.3.9 получил 13 голосов

2.3.9

ВТОРО МЯСТО – РИСУНКА № 2.3.18 получила 12 гласа
ВТОРОЕ МЕСТО – РИСУНОК №№ 2.3.18 получил 12 голосов

2.3.18

ТРЕТО МЯСТО – РИСУНКА № 2.3.7 получила 11 гласа
ТРЕТЬЕ МЕСТО – РИСУНОК № 2.3.7 получил 11 голосов

2.3.7