Банковата система на Украйна е пред колапс

Банковата система на Украйна е пред колапс

Публикувано от:

Банковата система на Украйна се намира на границата на колапса. Най-острият проблем, който стои пред банкерите в момента, е дефицитът на ликвидност. Само през последните десет месеца клиентите на украинските банки са изтеглили 60 милиарда гривни и 9 милиарда долара от своите депозити, което е съответно 14 на сто и 30 на сто от целия обем на средствата, които гражданите имат по своите сметки, пише “Сегодня.ua”.

Причината е в ограниченията, наложени от Националната банка. В съответствие с решението на финансовата институция, след изтичането на срока на депозита, да изтеглят парите си във валутата могат не повече от 15 хиляди души. Изтегляне преди падежа на депозита е възможно само в гривни.

В ситуация, когато националната валута се обезценява всеки ден, никой не иска да рискува спестяванията си във валута, пише украинският делови вестник “Сегодня.ua”.

Девалвацията засяга не само клиентите, чиито спестявания са обезценени, но и банките. По-рано тази година, делът на депозитите в чуждестранна валута беше 37%, а на 1 декември, въпреки изтичането на депозитите в чуждестранна валута, вече е 47%.

Подобна е ситуацията и с кредитите. Финансовите институции ограничат кредитирането в чуждестранна валута. През януари – ноември банките са намалили кредитния портфейл във валута на 7000,0 милиона щатски долара, но делът на кредитите в чуждестранна валута се разраства поради девалвацията. Ако в началото на годината е 34%, то на 1 декември вече е 50%.

Просрочените задължения са около 30%, признават банкери.