Русия да смени газовите си приоритети от Запад на Изток, препоръчва стратегия

Русия да смени газовите си приоритети от Запад на Изток, препоръчва стратегия

Публикувано от:

Руската Федерална агенция за проучване на недрата смята, че намаляването на търсенето на тръбопроводен газ от страна на Европа ще е дългосрочно и в резултат на Русия ще се наложи да увеличи значително обемите за газов експорт за Азиатско-Тихоокеанския регион.

Тази прогноза е направена в рамките на публикуванията на сайта на Роснедра проект на „Стратегия за развитие на минералните ресурси на Руската федерация до 2030 г.“.

Според стратегията, развитието на минералния отрасъл в Русия е сам по себе си съвкупност от дългосрочни приоритети, цели, основни задачи на държавното управление в сектора на геоложкото проучване на недрата и тяхното възпроизводство, както и дейности, свързани с решаване на поставените задачи.

Според преценката на Роснедра, представените в проекта стратегии за намаляване на потреблението на руски газ в Европа е обусловено от политически фактори.

„Смяната на доставчиците и потребителите на изкопаеми горива често се дължи и на чисто политически фактори. Кризата в отношенията между Русия и Запада вече доведе до намаляване на експорта на руски газ за страните от ЕС и Украйна. Събитията от последните години не остават съмнение в това, че намаляването на търсенето на търобпроводен газ от страна на западните партньори не е локален проблем за Русия, а дългосрочна тенденция, която ще окаже непосредствено влияние върху търговската политика и политиката по отношение на изкопаемите горима на Русия през следващите десетилетия“.

Сред задачите, които ще трябва да се решат за осигуряване на сигурността по отношение на изкопаемите горива е „увеличение на производството на втечнен природен газ 5 пъти“ и „ръст на експорта за пазара на Азиатско-Тихоокеанския регион от 8-9 пъти“.

„В съответствие с проекта за Енергийна стратегия на Русия в периода до 2030 г. трябва да бъде решена задачата за диверсификация на експорта на газ на основата на увеличаване на производството на втечнен природен газ пет пъти и ръст на експорта на пазара на Азиатско-Тихоокеанския регион от 8-9 пъти. За това ще е необходимо увеличаване а годишния добив до 800 млрд.куб м на ден и повече. В традиционните райони на добив е необходимо да се реши задачата за максимално пълно извличане на запасите от газа под ниско налягане от старите находища, а в средносрочно бъдеще – въвеждане в експлоатация на вече проучените запаси от газа със значителни примеси на метан. В дългосрочно бъдеще за поддържане на добива от свободен газ на ниво от 800 млрд.куб м и повече ще е необходимо провеждането на геоложки проучвания и поетапно усвояване на нови райони, преди всичко на богатият с газ Арктически шелф“.

Източник: http://3e-news.net/