Пети международен конкурс за детска рисунка "Обичам моята родина"

Пети международен конкурс за детска рисунка "Обичам моята родина"

Публикувано от:

Р Е Г Л А М Е Н Т

Р Е Г Л А М Е Н Т

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПЕТИЯ МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА
ПЕТИЯ МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС ЗА
ДЕТСКА РИСУНКА

„ОБИЧАМ МОЯТА РОДИНА”

„ОБИЧАМ МОЯТА РОДИНА”

2013-2014 г.


2013-2014 г.

 1. ОРГАНИЗАТОР:

1.

 • НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ РУСОФИЛИ
 • СИНДИКАТ НА БЪЛГАРСКИТЕ УЧИТЕЛИ
 • НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ РУСОФИЛИ
 • НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ РУСОФИЛИ

 • СИНДИКАТ НА БЪЛГАРСКИТЕ УЧИТЕЛИ
 • СИНДИКАТ НА БЪЛГАРСКИТЕ УЧИТЕЛИ

   2. ТЕМА НА КОНКУРСА – ЛЮБОВТА КЪМ РОДИНАТА, ДРУЖБАТА МЕЖДУ ДЕЦАТА ОТ ЦЯЛ СВЯТ и БОРБАТА ЗА МИР НА ПЛАНЕТАТА ЗЕМЯ.

  2
  .

   3. ПОВОДИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ:

   
  3
  .

  • 1150 години от ПРИЕМАНЕТО НА ХРИСТИЯНСТВОТО В БЪЛГАРИЯ /864/,
 • 1150 години от ПРИЕМАНЕТО НА ХРИСТИЯНСТВОТО В БЪЛГАРИЯ /864/,
 • 1150
  години от ПРИЕМАНЕТО НА ХРИСТИЯНСТВОТО В БЪЛГАРИЯ /864/,
  hristianstvo

  • 700 години от раждането на преподобния Сергий Родонежски /1314/
 • 700 години от раждането на преподобния Сергий Родонежски /1314/
 • 700 години от раждането на преподобния Сергий Родонежски /1314/

  Rodinejski 2

  • 190 години от ИЗДАВАНЕТО НА “РИБНИЯ БУКВАР” НА ПЕТЪР БЕРОН /1824/,
 • 190 години от ИЗДАВАНЕТО НА “РИБНИЯ БУКВАР” НА ПЕТЪР БЕРОН /1824/,
 • 190 години от ИЗДАВАНЕТО НА “РИБНИЯ БУКВАР” НА ПЕТЪР БЕРОН /1824/,
  beron

  • 400 години от легендарния подвиг на ИВАН СУСАНИН /1613/
 • 400 години от легендарния подвиг на ИВАН СУСАНИН /1613/
 • 400 
  години от легендарния подвиг на ИВАН СУСАНИН /
  1613
  /
  Ivan Susanin

  • 100 години от ОСВЕЩАВАНЕТО НА ХРАМА “СВ. НИКОЛАЙ” В СОФИЯ – РУСКАТА ЦЪРКВА /1914/,
 • 100 години от ОСВЕЩАВАНЕТО НА ХРАМА “СВ. НИКОЛАЙ” В СОФИЯ – РУСКАТА ЦЪРКВА /1914/,
 • 100 години от ОСВЕЩАВАНЕТО НА ХРАМА “СВ. НИКОЛАЙ” В СОФИЯ – РУСКАТА ЦЪРКВА /1914/,
  ruskata cqrkva 2

  • и на НАЦИОНАЛНИТЕ ГЕРОИ НА ВСИЧКИ НАРОДИ.
 • и на НАЦИОНАЛНИТЕ ГЕРОИ НА ВСИЧКИ НАРОДИ.
 • и на НАЦИОНАЛНИТЕ ГЕРОИ НА ВСИЧКИ НАРОДИ.

   4.ЦЕЛ: Насърчаване творческото развитие на децата, създаване на интерес и желание на децата и родителите им за запознаване с поводите на конкурса .

   
  4.ЦЕЛ:
  Насърчаване творческото развитие на децата, създаване на интерес и желание на децата и родителите им за запознаване с поводите на конкурса .

   5.УЧАСТНИЦИ – Без ограничения, всички желаещи деца от Република България, Руската Федерация и други страни, разпределени в три възрастови групи:

   
  5.УЧАСТНИЦИ –

  ПЪРВА ГРУПА – ДЕЦА в ДОУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ /до 7-годишна възраст/,

  ВТОРА ГРУПА – ДЕЦА от І-ви до ІV-ти КЛАС /от 7 до 11-годишна възраст/,

  ТРЕТА ГРУПА – ДЕЦА от V-ти до VІІІ-ми КЛАС /от 11 до 14-годишна възраст/.

   

   

  5.1.   Всяко дете, от всяка възрастова група, може да участва с по една рисунка, във всеки един от кръговете на конкурса /за всеки кръг рисунката следва да бъде различна/.

  5.1.  

   5.2.      РИСУНКИТЕ СЕ ИЗПРАЩАТ В СРОКОВЕ ЗА ОТДЕЛНИТЕ КРЪГОВЕ, КАКТО СЛЕДВА:

   
  5.2.     
  РИСУНКИТЕ СЕ ИЗПРАЩАТ В СРОКОВЕ ЗА ОТДЕЛНИТЕ КРЪГОВЕ, КАКТО СЛЕДВА:

  • ЗА ПЪРВИ КРЪГ                – от 01.11.2013 г. до 25.11.2013 г.
  • ЗА ВТОРИ КРЪГ                 – от 01.12.2013 г. до 25.12.2013 г.
  • ЗА ТРЕТИ КРЪГ                  – от 01.01.2014 г. до 25.01.2014 г.
  • ЗА ЧЕТВЪРТИ КРЪГ          – от 01.02.2014 г. до 25.02.2014 г.
  • ЗА ПЕТИ КРЪГ                   – от 01.03.2014 г. до 25.03.2014 г.
  • ЗА ШЕСТИ КРЪГ                – от 01.04.2014 г. до 25.04.2014 г.
 • ЗА ПЪРВИ КРЪГ                – от 01.11.2013 г. до 25.11.2013 г.
 • ЗА ВТОРИ КРЪГ                 – от 01.12.2013 г. до 25.12.2013 г.
 • ЗА ТРЕТИ КРЪГ                  – от 01.01.2014 г. до 25.01.2014 г.
 • ЗА ЧЕТВЪРТИ КРЪГ          – от 01.02.2014 г. до 25.02.2014 г.
 • ЗА ПЕТИ КРЪГ                   – от 01.03.2014 г. до 25.03.2014 г.
 • ЗА ШЕСТИ КРЪГ                – от 01.04.2014 г. до 25.04.2014 г.
 • ,

  или

  risrusofili
  @
  gmail
  .
  com

   формат
  .
  jpg
  ,
  /ЗА КОНКУРСА
  ЗА ДЕТСКА РИСУНКА/,
  /формат А-4/
  РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ГРАД СОФИЯ–1000 , ул. “Г. С. РАКОВСКИ “ № 108 – НДР /ЗА КОНКУРСА
  ЗА ДЕТСКА РИСУНКА/,
  5.3.
  ,

   5.4. Всяка рисунка следва ЗАДЪЛЖИТЕЛНО да бъде придружена с данни за автора й и данни за институцията, родителите или близките изпратили рисунката  /на български или руски език/, както следва :

   
  5.4.
  ЗАДЪЛЖИТЕЛНО
  ЗАДЪЛЖИТЕЛНО

  5.4.1. ЗА АВТОРА НА РИСУНКАТА:

  5.4.1.
  5.4.1.
  ЗА АВТОРА НА РИСУНКАТА
  ЗА АВТОРА НА РИСУНКАТА
  :
  :

  • ТРИТЕ ИМЕНА;
  • ЕЛЕКТРОНЕН АДРЕС /E-mail/ за контакти със семейството на детето;
  • ПЪЛЕН ПОЩЕНСКИ АДРЕС;
  • ДАТА, МЕСЕЦ И ГОДИНА НА РАЖДАНЕ и
  • ТЕЛЕФОН ЗА КОНТАКТИ със семейството на детето,
 • ТРИТЕ ИМЕНА;
 • ЕЛЕКТРОНЕН АДРЕС /E-mail/ за контакти със семейството на детето;
 • ЕЛЕКТРОНЕН АДРЕС /E
  -mail
  /
  за контакти със семейството на детето
  ;

 • ПЪЛЕН ПОЩЕНСКИ АДРЕС;
 • ДАТА, МЕСЕЦ И ГОДИНА НА РАЖДАНЕ и
 • ТЕЛЕФОН ЗА КОНТАКТИ със семейството на детето,
 • 5.4.2. ЗА ИНСТИТУЦИЯТА /детска градина, училище, читалище, дом на културата, школа по рисуване и т.н./, ИЗПРАТИЛА РИСУНКАТА:

  5.4.2.
  5.4.2.
  ЗА ИНСТИТУЦИЯТА /детска градина, училище, читалище, дом на културата, школа по рисуване и т.н./, ИЗПРАТИЛА РИСУНКАТА
  ЗА ИНСТИТУЦИЯТА /детска градина, училище, читалище, дом на културата, школа по рисуване и т.н./, ИЗПРАТИЛА РИСУНКАТА
  :
  :

  • НАИМЕНОВАНИЕ НА ИНСТИТУЦИЯТА;
  • ЕЛЕКТРОНЕН АДРЕС /E-mail/ за връзка с институцията
  • ТРИТЕ ИМЕНА И ДЛЪЖНОСТТА НА ЛИЦЕТО ИЗПРАТИЛО РИСУНКАТА И ДАННИТЕ НА ДЕТЕТО;
  • ПЪЛЕН ПОЩЕНСКИ АДРЕС на институцията и
  • ТЕЛЕФОН ЗА ВРЪЗКА с институцията;
  • ТРИТЕ ИМЕНА НА РЪКОВОДИТЕЛЯ НА ИНСТИТУЦИЯТА /директор, председател и т.н./;
  • ТРИТЕ ИМЕНА НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА СБУ на ИНСТИТУЦИЯТА и
  • ТРИТЕ ИМЕНА НА УЧИТЕЛЯ или ВЪЗПИТАТЕЛЯ от чийто група или клас е детето,
 • НАИМЕНОВАНИЕ НА ИНСТИТУЦИЯТА;
 • ЕЛЕКТРОНЕН АДРЕС /E-mail/ за връзка с институцията
 • ЕЛЕКТРОНЕН АДРЕС /E
  -mail
  /
  за връзка с институцията

 • ТРИТЕ ИМЕНА И ДЛЪЖНОСТТА НА ЛИЦЕТО ИЗПРАТИЛО РИСУНКАТА И ДАННИТЕ НА ДЕТЕТО;
 • ПЪЛЕН ПОЩЕНСКИ АДРЕС на институцията и
 • ТЕЛЕФОН ЗА ВРЪЗКА с институцията;
 • ТРИТЕ ИМЕНА НА РЪКОВОДИТЕЛЯ НА ИНСТИТУЦИЯТА /директор, председател и т.н./;
 • ТРИТЕ ИМЕНА НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА СБУ на ИНСТИТУЦИЯТА и
 • ТРИТЕ ИМЕНА НА УЧИТЕЛЯ или ВЪЗПИТАТЕЛЯ от чийто група или клас е детето,
 •  5.4.3. ЗА РОДИТЕЛИТЕ, ИЗПРАТИЛИ РИСУНКАТА:

  5.4.3.
  5.4.3.
  ЗА РОДИТЕЛИТ
  ЗА РОДИТЕЛИТ
  Е
  Е
  , ИЗПРАТИЛИ РИСУНКАТА
  , ИЗПРАТИЛИ РИСУНКАТА
  :

  • ТРИТЕ ИМЕНА НА РОДИТЕЛЯ ИЗПРАТИЛ РИСУНКАТА;
  • ЕЛЕКТРОНЕН АДРЕС /E-mail/ за връзка с родителя;
  • ПЪЛЕН ПОЩЕНСКИ АДРЕС НА РОДИТЕЛЯ и
  • ТЕЛЕФОН ЗА ВРЪЗКА С РОДИТЕЛЯ,
 • ТРИТЕ ИМЕНА НА РОДИТЕЛЯ ИЗПРАТИЛ РИСУНКАТА;
 • ЕЛЕКТРОНЕН АДРЕС /E-mail/ за връзка с родителя;
 • ЕЛЕКТРОНЕН АДРЕС /E
  -mail
  /
  за връзка с родителя
  ;

 • ПЪЛЕН ПОЩЕНСКИ АДРЕС НА РОДИТЕЛЯ и
 • ТЕЛЕФОН ЗА ВРЪЗКА С РОДИТЕЛЯ,
 •  5.5. ВАЖНООт данните, изброени в точка 5.4., при класирането на рисунките в сайта се публикуват:

  5.5.

  ВАЖНО
  ВАЖНО

  От данните, изброени в точка 5.4., при класирането на рисунките в сайта се публикуват:

  • ЗА АВТОРА НА РИСУНКАТА – Име и Фамилия; Възраст; Местожителство /населено място, община, област и държава/; Наименование и местонахождение на институцията,
  • ЗА ЛИЦАТА ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ – Име и Фамилия; Длъжност; Наименование и местонахождение на институцията.
  • ЗА РОДИТЕЛИТЕ, ИЗПРАТИЛИ РИСУНКАТА – Име и Фамилия; Местожителство /населено място, община, област и държава/;
 • ЗА АВТОРА НА РИСУНКАТА – Име и Фамилия; Възраст; Местожителство /населено място, община, област и държава/; Наименование и местонахождение на институцията,
 • ЗА АВТОРА НА РИСУНКАТА – Име и Фамилия;
  Възраст
  ; Местожителство /населено място, община
  ,
  област и държава/; Наименование и местонахождение на институцията,

 • ЗА ЛИЦАТА ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ – Име и Фамилия; Длъжност; Наименование и местонахождение на институцията.
 • ЗА ЛИЦАТА ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ – Име и Фамилия; Длъжност; Наименование и местонахождение на институцията.

 • ЗА РОДИТЕЛИТЕ, ИЗПРАТИЛИ РИСУНКАТА – Име и Фамилия; Местожителство /населено място, община, област и държава/;
 • ЗА РОДИТЕЛИТ
  Е
  , ИЗПРАТИЛИ РИСУНКАТА – Име и Фамилия; Местожителство /населено място, община
  ,
  област и държава/;

   ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ ДАННИ, ИЗБРОЕНИ В т. 5.4., СЕ ПОЛЗВАТ САМО ОТ ГЛАВНИЯ АДМИНИСТРАТОР НА САЙТА НА НДР.

   
  ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ ДАННИ, ИЗБРОЕНИ В т. 5.4., СЕ ПОЛЗВАТ САМО ОТ ГЛАВНИЯ АДМИНИСТРАТОР НА САЙТА НА НДР.
  ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ ДАННИ, ИЗБРОЕНИ В т. 5.4., СЕ ПОЛЗВАТ САМО ОТ ГЛАВНИЯ АДМИНИСТРАТОР НА САЙТА НА НДР.

   5.6. РИСУНКИТЕ, КОИТО НЕ СА ПРИДРУЖЕНИ С ИЗБРОЕНИТЕ В точка 5.4., ДАННИ НЕ СЕ КЛАСИРАТ !

  5.6.

  РИСУНКИТЕ, КОИТО НЕ СА ПРИДРУЖЕНИ С ИЗБРОЕНИТЕ В т
  РИСУНКИТЕ, КОИТО НЕ СА ПРИДРУЖЕНИ С ИЗБРОЕНИТЕ В т
  очка
  очка
  5.
  5.

  4., ДАННИ НЕ СЕ
  4., ДАННИ НЕ СЕ
  КЛАСИРАТ !
  КЛАСИРАТ !

  6.КЛАСИРАНЕ:

  6.
  КЛАСИРАНЕ:
   
  6.1.
  ЧРЕЗ
  ГЛАСУВАНЕ ОТ  ЧИТАТЕЛИТЕ  НА
   

   6.1.1.   ВСЕКИ ЧИТАТЕЛ НА САЙТА МОЖЕ ДА ГЛАСУВА ЕЖЕДНЕВНО, ЗА ТРИ ИЗБРАНИ ОТ НЕГО РИСУНКИ ОТ ВСЯКА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА, ОТДЕЛНО ЗА ВСЕКИ КРЪГ НА КОНКУРСА, В СРОКОВЕ КАКТО СЛЕДВА:

  6.1.1.
  В
  СЕКИ ЧИТАТЕЛ НА САЙТА МОЖЕ ДА ГЛАСУВА ЕЖЕДНЕВНО, ЗА ТРИ ИЗБРАНИ ОТ НЕГО РИСУНКИ ОТ ВСЯКА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА, ОТДЕЛНО ЗА ВСЕКИ КРЪГ НА КОНКУРСА, В СРОКОВЕ КАКТО СЛЕДВА:

  ЗА ПЪРВИ КРЪГ                      – от 01.12.2013 г. до 25.12.2013 г.

  ЗА ВТОРИ КРЪГ                       – от 01.01.2014 г. до 25.01.2014 г.

  ЗА ТРЕТИ КРЪГ                         – от 01.02.2014 г. до 25.02.2014 г.

  ЗА ЧЕТВЪРТИ КРЪГ                – от 01.03.2014 г. до 25.03.2014 г.

  ЗА ПЕТИ КРЪГ                         – от 01.04.2014 г. до 25.04.2014 г.

  ЗА ШЕСТИ КРЪГ                     – от 01.05.2014 г. до 25.05.2014 г.

  ЗА ФИНАЛНИЯ КРЪГ          – от 01.06.2014 г. до 25.06.2014 г.

  ФИНАЛ
  НИЯ
  КРЪГ          – от 01.0
  6
  .201
  4
  г. до
  25
  .0
  6
  .201
  4
  г.
   
  6.1.2.  
   
  .
   При равен брой точки, класираните рисунки могат да бъдат повече от девет.

  6.1.3.   Във финалния кръг на конкурса влизат всички класирани в съответните поредни кръгове рисунки  с набраните от тях в съответния кръг точки .

  6.1.3.
     Във финалния кръг на конкурса влизат всички класирани в съответните поредни 
  с набраните от тях в съответния кръг точки

   6.1.4.      Победители /1-во, 2-ро и 3-то място за всяка възрастова група/ в крайното класиране на читателите на Сайта са рисунките, набрали най-голям брой точки във финалния кръг на конкурса .

   
  6.1.4.     
  /
   
  6.2. ОТ  ЖУРИ –
   
  .

   6.2.1. Журито разглежда и класира всички, отговарящи на изискванията рисунки, за всеки отделен кръг, за всяка възрастова група, като в края на конкурса се класират общо девет рисунки /1-во, 2-ро и 3-то място за всяка възрастова група/. С оглед постигане на максимална обективност журито класира рисунките по техните номера, без да знае имената на техните автори.

   
  6.2.1.
  Журито разглежда и класира всички, отговарящи на изискванията рисунки, за всеки отделен кръг, за всяка възрастова група, като в края на конкурса се класират общо девет рисунки /
   
  6.3.
  /по две
   
  и от журито .

   7. НАГРАДИ :

   
  7.

  7.1. ДИПЛОМ на ОРГАНИЗАЦИОННИЯ КОМИТЕТ – ЗА КЛАСИРАЛИТЕ СЕ НА ПЪРВО, ВТОРО И ТРЕТО МЯСТО В КОНКУРСА ,

  7.1.
  ДИПЛОМ на ОРГАНИЗАЦИОННИЯ КОМИТЕТ – ЗА КЛАСИРАЛИТЕ СЕ НА ПЪРВО, ВТОРО И ТРЕТО МЯСТО В КОНКУРСА ,

  7.2. ГРАМОТА на ОРГАНИЗАЦИОННИЯ КОМИТЕТ – ЗА ПЪРВЕНЦИТЕ В КОНКУРСА ,

  7.2.

  7.3. ПОХВАЛЕН ЛИСТ на ОРГАНИЗАЦИОННИЯ КОМИТЕТ – ЗА ВСИЧКИ ДЕЦА , 

  7.3.
  ЗА ВСИЧКИ
  ДЕЦА
   

  7.4. ПРЕДМЕТНИ НАГРАДИ, ОСИГУРЕНИ ОТ ОРГАНИЗАТОРИТЕ НА КОНКУРСА. 

  7.4.
   

  7.5. НАРЕД С НАГРАДИТЕ ПО ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ СПЕЦИАЛНИ НАГРАДИ ЩЕ БЪДАТ ВРЪЧЕНИ НА: 

  7.5.
   

  7.5.1. НАЙ–МАЛКИТЕ УЧАСТНИЦИ В КОНКУРСА , 

  7.
  5
  .1.

  НАЙ–МАЛКИ
  ТЕ
  УЧАСТНИ
  ЦИ
  В КОНКУРСА ,
   

  7.5.2. УЧАСТНИЦИТЕ С НАЙ-ГОЛЯМ БРОЙ РИСУНКИ – І-во място.

  7.5.2.

  УЧАСТНИЦИТЕ С НАЙ-ГОЛЯМ БРОЙ РИСУНКИ – І-во място.

   ВНИМАНИЕ !

   
  ВНИМАНИЕ !

  • В КОНКУРСА можете да се включите през цялото време на неговото провеждане, от 01.11.2013 г. до 25.04.2014 г.,
  • Всеки кръг на конкурса е автономен и няма пряка връзка с останалите кръгове,
  • Всеки участник може да участва в един, в няколко или във всички кръгове на Конкурса,
  • Не се класират рисунките, които не отговарят на изискванията. 
 • В КОНКУРСА можете да се включите през цялото време на неговото провеждане, от 01.11.2013 г. до 25.04.2014 г.,

 • В КОНКУРСА можете да се включите през цялото време на неговото провеждане, от 01.
  11
  .2013

  г. до 25.0
  4
  .2014 г.,

 • Всеки кръг на конкурса е автономен и няма пряка връзка с останалите кръгове,
 • Всеки участник може да участва в един, в няколко или във всички кръгове на Конкурса,

 • Всеки участник може да участва в един, в няколко или във всички кръгове на Конкурса,

 • Не се класират рисунките, които не отговарят на изискванията. 
 •  

  9.   НАГРАЖДАВАНЕ: НА ЕДИНАДЕСЕТИЯ НАЦИОНАЛЕН СЪБОР НА ПРИЯТЕЛИТЕ НА РУСИЯ – МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2014 г., РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ЯЗОВИР „КОПРИНКА”, гр. Казанлък

  9.   НАГРАЖДАВАНЕ:
  НА
  ЕДИНАДЕСЕТИЯ
  НАЦИОНАЛЕН СЪБОР НА ПРИЯТЕЛИТЕ НА РУСИЯ – МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2014 г., РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ЯЗОВИР „КОПРИНКА”
  ,
  гр. Казанлък

  Р Е Г Л А М Е Н Т 

  Р Е Г Л А М Е Н Т 

  проведения Пятого международного конкурса  детского рисунка

  проведения Пятого международного конкурса  детского рисунка

  “ЛЮБЛЮ СВОЮ РОДИНУ”

  “ЛЮБЛЮ СВОЮ РОДИНУ”

  2013-2014гг.


  2013-2014гг.

   1.ОРГАНИЗАТОРЫ:

  1.ОРГАНИЗАТОРЫ

  • НАЦИОНАЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ РУСОФИЛОВ 
  • СИНДИКАТ БОЛГАРСКИХ УЧИТЕЛЕЙ
 • НАЦИОНАЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ РУСОФИЛОВ 
 • НАЦИОНАЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ РУСОФИЛОВ 

 • СИНДИКАТ БОЛГАРСКИХ УЧИТЕЛЕЙ
 • СИНДИКАТ БОЛГАРСКИХ УЧИТЕЛЕЙ

  2. ТЕМА  КОНКУРСА – ЛЮБОВЬ К РОДИНЕ, ДРУЖБА МЕЖДУ ДЕТЬМИ ВСЕГО МИРА и БОРЬБА ЗА МИР НА ПЛАНЕТЕ ЗЕМЛЯ.


  2.
  ТЕМА  КОНКУРСА

  3. ПОВОДЫ ПРОВЕДЕНИЯ:

  3.
  ПОВОДЫ ПРОВЕДЕНИЯ

  • 1150-летие ПРИНЯТИЯ ХРИСТИЯНСТВА в БОЛГАРИИ /864/,
 • 1150-летие ПРИНЯТИЯ ХРИСТИЯНСТВА в БОЛГАРИИ /864/,
 • 1150-летие ПРИНЯТИЯ ХРИСТИЯНСТВА в БОЛГАРИИ /864/,
  hristianstvo
   
   
   
   

  • 700 лет со дня РОЖДЕНИЯ ПРЕПОДОБНОГО СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО
 • 700 лет со дня РОЖДЕНИЯ ПРЕПОДОБНОГО СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО
 • 700 лет
  со дня РОЖДЕНИЯ
  ПРЕПОДОБНОГО СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО
  Rodinejski 2

  • 190-летие ИЗДАНИЯ “РЫБНОГО БУКВАРЯ” ПЕТРА БЕРОНА /1824/
 • 190-летие ИЗДАНИЯ “РЫБНОГО БУКВАРЯ” ПЕТРА БЕРОНА /1824/
 • 190-летие ИЗДАНИЯ “РЫБНОГО БУКВАРЯ” ПЕТРА БЕРОНА /1824/

  beron

  beron

  • 400-летие легендарному подвигу костромского крестьянина Ивана Сусанина /1613/
 • 400-летие легендарному подвигу костромского крестьянина Ивана Сусанина /1613/
 • 400-летие
  легендарному подвигу костромского крестьянина Ивана Сусанина /1613/
  Ivan Susanin

  • 100 лет со дня ОСВЯЩЕНИЯ ХРАМА СВ. НИКОЛАЯ В СОФИИ – РУССКАЯ ЦЕРКОВЬ /1914/
 • 100 лет со дня ОСВЯЩЕНИЯ ХРАМА СВ. НИКОЛАЯ В СОФИИ – РУССКАЯ ЦЕРКОВЬ /1914/
 • 100 лет со дня ОСВЯЩЕНИЯ ХРАМА СВ. НИКОЛАЯ В СОФИИ – РУССКАЯ ЦЕРКОВЬ /1914/
  ruskata cqrkva 2

  • НАЦИОНАЛЬНЫЕ ГЕРОИ ВСЕХ НАРОДОВ 
 • НАЦИОНАЛЬНЫЕ ГЕРОИ ВСЕХ НАРОДОВ 
 • НАЦИОНАЛЬНЫЕ ГЕРОИ ВСЕХ НАРОДОВ
   

  4.ЦЕЛЬ: Поощрение творческого развития детей, вызов интереса и желания среди детей и их родителей ознакомиться с поводами проведения конкурса.

  ЦЕЛЬ

  5.УЧАСТНИКИ – Без ограничений, все желающие дети из Республики Болгарии, Российской Федерации и других стран, в трех возрастных группах :

  5.УЧАСТНИКИ – 
  Без ограничений, все желающие дети из Республики Болгарии, Российской Федерации и других стран, в трех возрастных группах :

  ПЕРВАЯ ГРУППА – ДЕТИ ДОШКОЛЬНЕГО ВОЗРАСТА /до 7 лет/,

  ВТОРАЯ ГРУППА – ДЕТИ с І-ого по ІV-тый КЛАСС /с 7 до 11 лет/,

  ТРЕТЬЯ ГРУППА – ДЕТИ с V-ого по VІІІ-мой КЛАСС /с 11 до 14 лет/.

  5.1.   Каждый ребенок, в каждой возрастной группе, может участвовать одним рисунком в каждом из кругов конкурса /в каждом кругу рисунок должен быть разным/.

  5.1.   
  Каждый ребенок, в каждой возрастной группе, может участвовать одним рисунком в каждом из кругов конкурса /в каждом кругу рисунок должен быть разным
  /
  .

  5.2. РИСУНКИ СЛЕДУЕТ ОТПРАВЛЯТЬ В СРОКАХ ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ КРУГОВ, КАК СЛЕДУЕТ: 


  5.2. РИСУНКИ СЛЕДУЕТ ОТПРАВЛЯТЬ В СРОКАХ
  РИСУНКИ СЛЕДУЕТ ОТПРАВЛЯТЬ В СРОКАХ
  ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ КРУГОВ, КАК СЛЕДУЕТ:
  ДЛЯ
  ОТДЕЛЬНЫХ КРУГОВ, КАК СЛЕДУЕТ
   

   ПЕРВЫЙ КРУГ            – с 01.11.2013 г. по 25.11.2013 г.

  ВТОРОЙ КРУГ             – с 01.12.2013 г. по 25.12.2013 г.

  ТРЕТИЙ КРУГ              – с 01.01.2014 г. по 25.01.2014 г.

  ЧЕТВЕРТЫЙ КРУГ     – с 01.02.2014 г. по 25.02.2014 г.

  ПЯТЫЙ КРУГ               – с 01.03.2014 г. по 25.03.2014 г.

  ШЕСТОЙ КРУГ           – с 01.04.2014 г. по 25.04.2014 г.

  rusofili@abv.bg
  формат .jpg
   /дляКОНКУРСА ДЕТСКОГО РИСУНКА/,
  /дляКОНКУРСА ДЕТСКОГО РИСУНКА/,
  /формат А-4/
  /формат А-4/
  РЕСПУБЛИКА БОЛГАРИЯ, город СОФИЯ–1000, ул. “Г. С. РАКОВСКИ” № 108 – НДР /для КОНКУРСА ДЕТСКОГО РИСУНКА/
  5.3.
   Рисунки входят в данный круг конкурса и публикуются на Сайте НДР 
   
  на базе их поступления в Национальное Движение Русофилов /НДР/.

  5.4. Каждый рисунок ОБЯЗАТЕЛЬНОдолжен сопровождаться данными его автора и учреждения, родителей или близких, которые отправили его /на болгарском или русском языке/, которыми будет пользоваться только Главный администратор сайта: 

  5.4.
   Каждый рисунок 
  ОБЯЗАТЕЛЬНО
  ОБЯЗАТЕЛЬНО
  должен сопровождаться данными его автора и учреждения, родителей или близких, которые отправили его /на болгарском или русском языке/, которыми будет пользоваться только Главный администратор сайта: 

  5.4.1. ОБ АВТОРЕ РИСУНКА:

  5.4.1. ОБ АВТОРЕ РИСУНКА:
  5.4.1. ОБ АВТОРЕ РИСУНКА:

  • ФАМИЛИЯ, ИМЯ ОТЧЕСТВО;
  • ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС /e-mail/ для контактов с семьей ребенка; 
  • ПОЛНЫЙ ПОЧТОВЫЙ АДРЕС;
  • ДАТА, МЕСЯЦ И ГОД РОЖДЕНИЯ и
  • ТЕЛЕФОН ДЛЯ КОНТАКТОВ с семьей ребенка;
 • ФАМИЛИЯ, ИМЯ ОТЧЕСТВО;
 • ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС /e-mail/ для контактов с семьей ребенка; 
 • ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС /e-mail/ для контактов с семьей ребенка; 

 • ПОЛНЫЙ ПОЧТОВЫЙ АДРЕС;
 • ДАТА, МЕСЯЦ И ГОД РОЖДЕНИЯ и
 • ТЕЛЕФОН ДЛЯ КОНТАКТОВ с семьей ребенка;
 • 5.4.2. ОБ УЧРЕЖДЕНИИ /детский сад, школа, дом культуры, школа изобразительного искусства и т.д./, ОТПРАВИВШЕМ РИСУНОК:

  5.4.2. ОБ УЧРЕЖДЕНИИ /детский сад, школа, дом культуры, школа изобразительного искусства и т.д./, ОТПРАВИВШЕМ РИСУНОК:
  5.4.2. ОБ УЧРЕЖДЕНИИ /детский сад, школа, дом культуры, школа изобразительного искусства и т.д./, ОТПРАВИВШЕМ РИСУНОК:

  • НАИМЕНОВАНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ;
  • ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС /e-mail/ и телефон для контактов с учреждением; 
  • ФИО И ДОЛЖНОСТЬ ЛИЦА, ОТПРАВИВШЕГО РИСУНОК И ДАННЫЕ РЕБЕНКА;
  • ПОЛНЫЙ ПОЧТОВЫЙАДРЕС учреждения и
  • ТЕЛЕФОН ДЛЯ КОНТАКТОВ с учреждением; · ФИО  РУКОВОДИТЕЛЯ УЧРЕЖДЕНИЯ /директор, председатель и т.д./;
  • ФИО ВОСПИТАТЕЛЯ ИЛИ УЧИТЕЛЯ, В ГРУППЕ ИЛИ КЛАССЕ КОТОРОГО НАХОДИТСЯ РЕБЕНОК,

  redirected herecourse detail

 • НАИМЕНОВАНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ;
 • ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС /e-mail/ и телефон для контактов с учреждением; 
 • ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС /e-mail/ и телефон для контактов с учреждением; 

 • ФИО И ДОЛЖНОСТЬ ЛИЦА, ОТПРАВИВШЕГО РИСУНОК И ДАННЫЕ РЕБЕНКА;
 • ПОЛНЫЙ ПОЧТОВЫЙАДРЕС учреждения и
 • ТЕЛЕФОН ДЛЯ КОНТАКТОВ с учреждением; · ФИО  РУКОВОДИТЕЛЯ УЧРЕЖДЕНИЯ /директор, председатель и т.д./;
 • ФИО ВОСПИТАТЕЛЯ ИЛИ УЧИТЕЛЯ, В ГРУППЕ ИЛИ КЛАССЕ КОТОРОГО НАХОДИТСЯ РЕБЕНОК,
 • 5.4.3. О РОДИТЕЛЯХ , отправивших рисунок:

  5.4.3. О РОДИТЕЛЯХ , отправивших рисунок
  5.4.3. О РОДИТЕЛЯХ , отправивших рисунок
  :

  • ФИО РОДИТЕЛЯ ОТПРАВИВШЕГО РИСУНОК;
  • ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС /e-mail/ для контактов с родителем;· ПОЛНЫЙ ПОЧТОВЫЙ АДРЕС РОДИТЕЛЯ и
  • ТЕЛЕФОН ДЛЯ КОНТАКТОВ С РОДИТЕЛЕМ,
 • ФИО РОДИТЕЛЯ ОТПРАВИВШЕГО РИСУНОК;
 • ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС /e-mail/ для контактов с родителем;· ПОЛНЫЙ ПОЧТОВЫЙ АДРЕС РОДИТЕЛЯ и
 • ;

 • ТЕЛЕФОН ДЛЯ КОНТАКТОВ С РОДИТЕЛЕМ,
 •  5.5. ВАЖНО –Из указанных данных в пункте 5.4., при классации рисунков на сайте публикуются:

  5.5. ВАЖНО
  Из указанных данных в пункте 5.4., при классации рисунков на сайте публикуются

  • ОБ АВТОРЕ РИСУНКАФИО, возраст, местожительство /населенный пункт, область, государство/; имя и местоположение учреждения
  • О ЛИЦАХ В УЧРЕЖДЕНИЯХФИО, должность, имя и местоположение учреждения. 
  • О РОДИТЕЛЯХ, ОТПРАВИВШИХ РИСУНОКФИО; местожительство /населенный пункт, область, государство/;
 • ОБ АВТОРЕ РИСУНКАФИО, возраст, местожительство /населенный пункт, область, государство/; имя и местоположение учреждения
 • ОБ АВТОРЕ РИСУНКА
  ФИО, возраст, местожительство /населенный пункт, область, государство/; имя и местоположение учреждения

 • О ЛИЦАХ В УЧРЕЖДЕНИЯХФИО, должность, имя и местоположение учреждения. 
 • О ЛИЦАХ В УЧРЕЖДЕНИЯХ
  ФИО, должность, имя и местоположение учреждения. 

 • О РОДИТЕЛЯХ, ОТПРАВИВШИХ РИСУНОКФИО; местожительство /населенный пункт, область, государство/;
 • О РОДИТЕЛЯХ, ОТПРАВИВШИХ РИСУНОК
  ФИО; местожительство /населенный пункт, область, государство/;

  ВСЕ ДРУГИЕ ДАННЫЕ, ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ В ПУНКТЕ. 5.4. ПОЛЬЗУЮТСЯ ТОЛЬКО ГЛАВНЫМ АДМИНИСТРАТОРОМ САЙТА НДР.

  ВСЕ ДРУГИЕ ДАННЫЕ, ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ В ПУНКТЕ. 5.4. ПОЛЬЗУЮТСЯ ТОЛЬКО ГЛАВНЫМ АДМИНИСТРАТОРОМ САЙТА НДР
  ВСЕ ДРУГИЕ ДАННЫЕ, ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ В ПУНКТЕ. 5.4. ПОЛЬЗУЮТСЯ ТОЛЬКО ГЛАВНЫМ АДМИНИСТРАТОРОМ САЙТА НДР

   5.6. РИСУНКИ, КОТОРЫЕ НЕ СОПРОВОЖДАЮТСЯ УКАЗАННЫМИ В п. 5.4. ДАННЫМИ, НЕ КЛАССИРУЮТСЯ!

  5.6. РИСУНКИ, КОТОРЫЕ НЕ СОПРОВОЖДАЮТСЯ УКАЗАННЫМИ В п. 5.4. ДАННЫМИ, НЕ КЛАССИРУЮТСЯ!

  6.КЛАССАЦИЯ: 

  6.КЛАССАЦИЯ: 
  6.1. ГОЛОСОВАНИЕМ ЧИТАТЕЛЕЙ
   
  – осуществляется читателями Сайта по очковой системе для соответствующего рисунка, І-вое, ІІ-рое и ІІІ-ье место, для каждого круга,
  в каждой возрастной группе
  , голосуется на сайте.

  6.1.1.  КАЖДЫЙ ЧИТАТЕЛЬ САЙТА МОЖЕТ ГОЛОСОВАТЬ КАЖДЫЙ ДЕНЬ ЗА ВЫБРАННЫЕ ИМ ТРИ  РИСУНКА В КАЖДОЙ ВОЗРАСТНОЙ ГРУППЕ, ОТДЕЛЬНО ДЛЯ КАЖДОГО КРУГА КОНКУРСА, В СЛЕДУЮЩИХ СРОКАХ:


  6.1.1.
  КАЖДЫЙ ЧИТАТЕЛЬ САЙТА МОЖЕТ ГОЛОСОВАТЬ КАЖДЫЙ ДЕНЬ ЗА ВЫБРАННЫЕ ИМ ТРИ  РИСУНКА В КАЖДОЙ ВОЗРАСТНОЙ ГРУППЕ, ОТДЕЛЬНО ДЛЯ КАЖДОГО КРУГА КОНКУРСА, В СЛЕДУЮЩИХ СРОКАХ
  КАЖДЫЙ ЧИТАТЕЛЬ САЙТА МОЖЕТ ГОЛОСОВАТЬ КАЖДЫЙ ДЕНЬ ЗА ВЫБРАННЫЕ ИМ ТРИ  РИСУНКА В КАЖДОЙ ВОЗРАСТНОЙ ГРУППЕ, ОТДЕЛЬНО ДЛЯ КАЖДОГО КРУГА КОНКУРСА, В СЛЕДУЮЩИХ СРОКАХ

  ПЕРВЫЙ КРУГ                         – с 01.12.2013 г. по 25.12.2013 г.

  ВТОРОЙ КРУГ                          – с 01.01.2014 г. по 25.01.2014 г.

  ТРЕТИЙ КРУГ                           – с 01.02.2014 г. по 25.02.2014 г.

  ЧЕТВЕРТЫЙ КРУГ                  – с 01.03.2014 г. по 25.03.2014 г.

  ПЯТЫЙ КРУГ                            – с 01.04.2014 г. по 25.04.2014 г.

  ШЕСТОЙ КРУГ                        – с 01.05.2014 г. по 25.05.2014 г.

  ФИНАЛЬНЫЙ КРУГ            – с 01.06.2014 г. по 25.06.2014 г.

  ФИНАЛЬНЫЙ КРУГ          
   – с 01.06.2014 г. по 25.06.2014 г.
  – с 01.06.2014 г. по 25.06.2014 г.
  6.1.2.  
   
  классацию данного круга конкурса /1-ое, 2-рое и 3-тье место в каждой возрастной группе/ и количество собранных каждым рисунком очков
  . При одинаковом количестве очков классированных рисунков может быть больше девяти.

  6.1.3.  В финальный круг конкурса входят победители всех кругов с собранными ими очками .

  6.1.3.
    В финальный круг конкурса входят победители всех кругов 
  с собранными ими очками
  с собранными ими очками
   
   
  .

  6.1.4.     Победителями /1-ое, 2-рое и 3-тье место в каждой возрастной группе/ в конечной классации читателей Сайта являются рисунки, которые собрали больше всего очков в финальном кругу конкурса.

  6.1.4.     
  Победителями 
  /
  1-ое, 2-рое и 3-тье место в каждой возрастной группе/ в конечной классации читателей Сайта являются рисунки, которые собрали больше всего очков в финальном кругу конкурса.
   .
  .

  6.2.1. Жюри рассматривает и классирует все рисунки, которые отвечают требованиям, в каждом отдельном кругу, в каждой возрастной группе. В конце конкурса будет классировано всего девять рисунков /1-ое, 2-рое и 3-тье место в каждой возрастной группе/. Для достижения максимальной объективности жюри классирует рисунки по номерам, не зная имен их авторов.

  6.2.1.
   
  Жюри рассматривает и классирует все рисунки, которые отвечают требованиям, в каждом отдельном кругу, в каждой возрастной группе. В конце конкурса будет классировано всего девять рисунков /
  1-ое, 2-рое и 3-тье место в каждой возрастной группе/. Для достижения максимальной объективности жюри классирует рисунки по номерам, не зная имен их авторов.

  6.3.
  /два
   и жюри/.

  7. ПРИЗЫ:

  7.
   
  ПРИЗЫ
  :

  7.1. ДИПЛОМ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА – ДЛЯ КЛАССИРОВАННЫХ НА ПЕРВОМ, ВТОРОМ И ТРЕТЬЕМ МЕСТЕ В КОНКУРСЕ,

  7.1.
   ДИПЛОМ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА – ДЛЯ КЛАССИРОВАННЫХ НА ПЕРВОМ, ВТОРОМ И ТРЕТЬЕМ МЕСТЕ В КОНКУРСЕ,

  7.2. ГРАМОТА ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА – ДЛЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ В КОНКУРСЕ,

  7.2.
   ГРАМОТА ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА – ДЛЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ В КОНКУРСЕ,

  7.3. ПОХВАЛЬНЫЙ ЛИСТ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА – ДЛЯ ВСЕХ ДЕТЕЙ, КОТОРЫЕ УЧАСТВОВАЛИ. 

  7.3.
   ПОХВАЛЬНЫЙ ЛИСТ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА – Д
  ЛЯ ВСЕХ ДЕТЕЙ, КОТОРЫЕ УЧАСТВОВАЛИ. 

  7.4. ПОСОБИЯ И МАТЕРИАЛЫ, ОТ ОРГАНИЗАТОРОВ КОНКУРСА.

  7.4.
   ПОСОБИЯ И МАТЕРИАЛЫ, ОТ ОРГАНИЗАТОРОВ КОНКУРСА.

  7.5. КРОМЕ ПРИЗОВ ПО ВОЗРАСТНЫМ ГРУППАМ, СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРИЗЫ БУДУТ ВРУЧЕНЫ :

  7.5.
   КРОМЕ ПРИЗОВ ПО ВОЗРАСТНЫМ ГРУППАМ, СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРИЗЫ БУДУТ ВРУЧЕНЫ :

  7.5.1. САМЫМ МОЛОДЫМ УЧАСТНИКАМ КОНКУРСА,

  7.5.1. САМЫМ МОЛОДЫМ УЧАСТНИКАМ КОНКУРСА,

  7.5.2. УЧАСТНИКАМ С НАИБОЛЬШИМ КОЛИЧЕСТВОМ РИСУНКОВ – І-ое место.

  7.5.2. УЧАСТНИКАМ С НАИБОЛЬШИМ КОЛИЧЕСТВОМ РИСУНКОВ – І-ое место.
   УЧАСТНИКАМ С НАИБОЛЬШИМ КОЛИЧЕСТВОМ РИСУНКОВ – І-ое место.

  ВНИМАНИЕ !

  ВНИМАНИЕ !
  ВНИМАНИЕ !

  • В КОНКУРС можете включиться на протяжении его проведения с 01.11.2013 г. по 25.04.2014 г.,
  • Каждый круг конкурса автономен и у него нет прямой связи с остальными кругами,
  • Каждый участник может участвовать в одном, в нескольких или во всех кругах Конкурса,
  • Не классируются рисунки, которые не отвечают требованиям,
 • В КОНКУРС можете включиться на протяжении его проведения с 01.11.2013 г. по 25.04.2014 г.,
 • В КОНКУРС можете включиться на протяжении его проведения с 01.11.2013 г. по 25.04.2014 г.,

 • Каждый круг конкурса автономен и у него нет прямой связи с остальными кругами,
 • Каждый круг конкурса автономен и у него нет прямой связи с остальными кругами,

 • Каждый участник может участвовать в одном, в нескольких или во всех кругах Конкурса,
 • Каждый участник может участвовать в одном, в нескольких или во всех кругах Конкурса,

 • Не классируются рисунки, которые не отвечают требованиям,
 • Не классируются рисунки, которые не отвечают требованиям,

  9.   ВРУЧЕНИЕ ПРИЗОВ: ВО ВРЕМЯ ОДИННАДЦАТОГО НАЦИОНАЛЬНОГО СОБОРА ДРУЗЕЙ РОССИИ – СЕНТЯБРЬ 2014 г., РЕСПУБЛИКА БОЛГАРИЯ, ВОДОХРАНИЛИЩЕ „КОПРИНКА” – г. Казанлык 

  9.   ВРУЧЕНИЕ ПРИЗОВ:
  ВО ВРЕМЯ ОДИННАДЦАТОГО НАЦИОНАЛЬНОГО СОБОРА ДРУЗЕЙ РОССИИ – СЕНТЯБРЬ 2014 г., РЕСПУБЛИКА БОЛГАРИЯ, ВОДОХРАНИЛИЩЕ „КОПРИНКА” – г. Казанлык 
  О ВРЕМЯ ОДИННАДЦАТОГО НАЦИОНАЛЬНОГО СОБОРА ДРУЗЕЙ РОССИИ – СЕНТЯБРЬ 2014 г., РЕСПУБЛИКА БОЛГАРИЯ, ВОДОХРАНИЛИЩЕ „КОПРИНКА” – г. Казанлык 

   

   

   

   

  Comments are closed.