Общонационален мълчалив протест „за честта на Отечеството“

Общонационален мълчалив протест „за честта на Отечеството“

Публикувано от:

БРОД за БЪЛГАРИЯ

ОТЕЧЕСТВЕН ФОРУМ ЗА ЕДИНЕНИЕ

ПОКАНА

Общонационален мълчалив протест „За честта на Отечеството“

Битката със стереотипите, духовната мизерия и предразсъдъците, свързани с конфронтацията и противопоставянето в обществото ни,

е трудна и много тежка мисия.

Единението на българската нация е кауза, за която е нужно да се работи от всички и с всички сили…

Днес, заставайки на решителни позиции, призоваваме нашите „съмишленици за единение“ да подкрепим общонационалния протест за защита изконните права на българите от беломорска Тракия и мала азия и за възраждане националните ценности.

Заповядайте на 16 април 2016 г. /събота/ 14:30 ч.

в Парка на Свободата /Борисовата градина/

Блок „Брод за България“

За честта на Отечеството………..!

Брод за България                      Георги Вацов

Клуб Сигурност                          ген. Стоименов

КООСО                                        полк. Михнев

Сп. Сигурност                              Лазар Мурджев