Христово  Възкресение

Христово Възкресение

Публикувано от:

Радвайте се, хора: тъмнината намаля, в света влезе светлината; сянката избяга , настъпи благодатта; изгря пролетта на живота…облаците нека излеят дъжда на радостта, растенията нека прокарат свежи листа и земята нека произведе своя плод.

За християните Великден се явява освобождение на  човечеството от робството на греха. Той става начало на нова епоха на падналия свят, изкупен и осветен от Исус Христос. Всичко в света придобива истинска и завършена ценност и значение…

http://rusofili.bg/wp-content/uploads/2014/04/rublev.jpg

Възкръсналият Христос се явявал на своите ученици и разговарял с тях…

http://rusofili.bg/wp-content/uploads/2014/04/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%B8-%D0%98%D0%B8%D1%81%D1%83%D1%81-%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81.-%D0%98%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0-3.jpg

Мария Магдалена и Исус Христос

http://rusofili.bg/wp-content/uploads/2014/04/200px-Wga_12c_illuminated_manuscripts_Mary_Magdalen_announcing_the_resurrection.jpg

Мария Магдалена разказва на апостолите за явяването на Христос и неговото възкръсване, миниатюра от псалтира на св. Олбан, 1120-а г.

http://rusofili.bg/wp-content/uploads/2014/04/thomas_apostle1.jpg

Харменс ван Рейн Рембрандт, Тома неверни. 1634 , ГМИИ А.С. Пушкин, Москва

http://rusofili.bg/wp-content/uploads/2014/04/thomas_apostle2.jpg
Микеланджело-Меризи Караваджо , „
Тома неверни 1602-1603

 

http://www.rusidea.org/?a=26040415