Титов: България от 50 години е важен партньор на „Росатом“ в атомната сфера

Титов: България от 50 години е важен партньор на „Росатом“ в атомната сфера

Публикувано от:

Директорът на регионалния център на „Росатом” за страните от Централна Европа Вадим Титов направи презентация при откриването на ХVІ Международна конференция „Българската атомна енергетика – национална, регионална и световна енергийна сигурност”, организирана от Български атомен форум БУЛАТОМ. На форума Титов представи международните проекти на руската държавна корпорация и разказа за руско-българското сътрудничество в ядрената сфера.

В началото на изказването си презентаторът отбеляза, че атомната енергетика, тъй като е безвъглеродна, може да стане основа за световния енергиен баланс в рамките на постигането на целите по намаляването на изпускането на CO2 в атмосферата и задържане на нарастването на глобалната температура според Парижкото споразумение COP 21. Освен това ядрената енергетика може да осигури базово натоварване. Невисоката й и най-важното предсказуема стойност на електроенергията помага за развитието на промишлеността и икономиката на страните. Според Международната агенция за енергетика за осигуряването на безвъглероден баланс, делът на атома в световната енергетика трябва да се увеличи от 11% на 18% до 2040 г.

Вадим Титов подчерта, че през 2016 г. в света са въведени 10 гигавата нови ядрени мощности, като два енергоблока са били въведени в експлоатация от „Росатом”. „За последните 7 години ние построихме 8 енергоблока в Русия и в чужбина. Т.е. ние ежегодно сме въвеждали по един енергоблок, а през 2016 г. „Росатом” е пуснал два енергоблока – Втори енергоблок на АЕЦ „Куданкулам” в Индия и Първи енергоблок на Нововоронежката АЕЦ-2, който е и първият в света от поколение „3 плюс”. Това е най-съвременният енергоблок и за пръв път е реализиран в Русия”, заяви Титов.

Той отбеляза, че руската държавна корпорация „Росатом” днес е световен лидер в строителството на АЕЦ, като в момента реализира проекти за изграждането на 34 енергоблока в страните от Европа, Близкия Изток и Северна Африка, както и Азиатско-Тихоокенаския регион и 8 енергоблока в Русия. А чуждестранният поръчков портфейл на компанията за 10-годишен период надхвърля 130 милиарда долара.

Титов подробно разказа за текущите чуждестранни проекти на „Росатом” в Унгария, Финландия, Турция, Беларус, Индия, Бангладеш, Китай, Йордания и Боливия.

Той отбеляза, че проектът за изграждане на два енергоблока на унгарската АЕЦ „Пакш” е получил финалното одобрение от Европейската комисия през март 2017 г. и е преминал в активна фаза на реализация. Проектът е получил и екологичен лиценз на втора инстанция и лиценз за строителната площадка. В настоящия момент се провежда подготовка за непосредствения старт на изграждане на АЕЦ.

На площадката на АЕЦ „Ханхикиви” във Финландия се извършват дейностите от подготвителния етап за строителство на централата, в това число по изграждане на инженерни мрежи, строителство на инфраструктура и взаимоспомагателни сгради.

Говорейки за проекта в Индия, Титов уточни, че през 2016 г. „Росатом” е пуснал Втори енергоблок на АЕЦ „Куданкулам”. В момента се изграждат Трети и Четвърти енергоблок на централата. През лятото се очаква изливането на първия бетон на Трети енергоблок.

„Радваме се, че нашето сътрудничество с индийските партньори се разширява буквално с дни – на 1 юни бе подписано генерално рамково споразумение за строителството на Пети и Шести енергоблок на АЕЦ „Куданкулам””, подчерта презентаторът.

Съвместно с китайската страна са изградени и се експлоатират Първи и Втори енергоблок на Тянванската АЕЦ, извършва се строителството на Трети и Четвърти енергоблок на централата. Пускането е планирано за 2018 г.
В заключение, Титов разказа за сътрудничеството на Русия и България в областта на ядрената енергетика.

„България вече повече от 50 години е важен партньор на „Росатом” в атомната сфера. Повече от 40 години ние без прекъсване доставяме ядрено гориво за АЕЦ „Козлодуй”, заедно решаваме задачите по модернизацията и повишаване на мощността на Пети и Шести енергоблок. Особено ми е приятно, че нашето взаимодействие придобива и нови форми.

С финансовата подкрепа на сервизното подразделение на „Росатом” – АО „Русатом Сервис” в град Козлодуй бе построена съвременна детска площадка. Тя бе открита на 11 май тази година. Ние високо ценим партньорските отношения с българските колеги. Уверен съм, че нашето сътрудничество ще се развива и по-нататък, обхващайки нови сфери и проекти”, отбеляза още Титов.