Паметник на Екатерина Втора в град Севастопол, Крим

Паметник на Екатерина Втора в град Севастопол, Крим

Първото присъединяване на Крим към Русия

Публикувано от:
Първото присъединяване на Крим към Русия става на 19 април /по нов стил/ през 1783 година. Преди това полуостровът е бил част от Турската империя. За Крим воюват такива руски пълководци, като Александър Суворов, Михаил Кутузов, Пьотър Румянцев.

През 1784 година Суворов получава „златен медал за присъединяване към Руската империя на полуостров Кримски”.

Всичко започва, когато през февруари 1768 година в Полша, влизаща тогава в Руската империя, по решение на Сейма православните и католиците са били изравнени в правата и поляците са вдигнали въстание, като помолили за помощ Турция. Така започва Руско-турската война.

На 27 януари 1769 година 70-ихлядната татарска войска минава руската граница, но стига само до южна Украйна, където е спряна от полковете на Пьотър Румянцев. През юли 1770 разбитите от Румянцев в южна Молдова татари се обръщат към генерал Панин с молба да им разреши да се върнат в родината в Приазовието и Причерноморието. Като условие е издигнато преминаването им в руско поданство, с което татарите се съгласяват.

През септември 1770 година кримският хан Селим Гирей скъсва руските заслони и влиза в Крим. Срещу него се изправя 40-хилядната 2-ра руска армия на княз Василий Дългорукий, която разгромява 70-хилядната армия на хана и 7-хилядния турски гарнизон на крепостта Перекоп. След това при Дългорукий идва татарският мурза Измаил с подписано от 110 знатни татари обръщение за вечна дружба и неразривен съюз с Русия. Привърженикът на татарско-руската дружба Сахиб Гирей става нов кримски хан. През 1772 година в Карасубазар той подписва с княз Дългорукий договор, съгласно който Крим се обявява за независимо ханство под патронажа на Русия.

Турция, макар и да се е съгласила да признае независимостта на Крим, се готви за война. Девлет Гирей, братът на проруския хан Сахиб Гирей, десантира в Алуща през юли 1774 година. През ноември 1776 руските войски влизат в Крим. Девлет Гирей с турския десант пътува за Истанбул.

Не смирила се със загубата, Турция се стреми да си върне Кримското ханство и земите на северното Причерноморие. Поредното въстание на кримските татари, провокирано от Турция през есента на 1781 година, завършва с това, че Шагин Гирей се отрича от ханството и Крим е предаден на Русия. С манифест на Екатерина Втора от 8 април 1783 година Крим влиза в състава на Руската империя.

По наредба на Екатерина Втора, след присъединяването на Крим за полуострова е изпратена фрегатата „Предпазлива” („Осторожный”) за да избере залив на югозападното крайбрежие. Императрицата с указ от 10 февруари 1784 година нарежда тук да се основе „военно пристанище с адмиралтейство, корабостроителница, крепост и да се превърне във военен град” и сама дава името на пристанището – Севастопол „Величествен град”.

След 230 години в Крим се проведе референдум за поредното му присъединяване към Русия.