В Ярославъл е намерен манифестът на Екатерина II за присъединяване на Крим

В Ярославъл е намерен манифестът на Екатерина II за присъединяване на Крим

Публикувано от:

В държавния архив на Ярославска област е намерено копие на екатерининския Манифест за присъединяване на Крим към Русия.

Както разказва началникът на Управлението по въпросите на архивите при Правителството на Ярославска област Евгений Гузанов, участниците в Съвета по архивите са обсъждали резултатите от информатизацията на архивите и при тестване на новата електронна система в качеството на пример са решили да намерят документ, актуален за днешния ден – задали на търсачката думата „Крим“.

Експериментът завършил с откриване на манифеста на Екатерина II от 1783година за присъединяване на Крим към Русия, а също така фотографии, направени от ярославци, посетили Севастопол в края на XIX век.

По думите на Евгении Гузанов, откритият документ е копие на Манифеста, оригиналът на който се съхранява в Централния исторически архив на Санкт-Петербург. Такива копии са се изпращали във всички губернски градове, за да се доведе по-бързо до знанието на населението волята на Монарха (“суть монарших волеизъявлений быстрее доводилась до населения”).

Решението за присъединяване на Крим към Русия Императрицата е взела след вълнения и метежи на полуострова след зкрая на руско-турските войни. С манифеста на кримляните е било обещано свято и непоколебимо…да са равнопоставени на руските поданици, да се охраняват и защитават хората, имуществото, храмовете и тяхната вяра като неприкосновени…; и да се осигури на всеки от тях права и положение, коаквити се ползват в Русия ( “свято и непоколебимо… содержать их в равне с природными нашими подданными, охранять и защищать их лица, имущество, храмы и природную их веру, коей свободное отправление со всеми законными обрядами пребудет неприкосновенно; и дозволить напоследок каждому из них состоянию все те правости и преимущества, каковыми таковое в России пользуется…”)

http://vseruss.ru/novosti/rossiya-1/V-Yaroslavle-najden-manifest-Ekateriny-II-o-prisoedinenii-Kryma-13972