Московският планетариум навърши 85 години

Московският планетариум навърши 85 години

Публикувано от:

През ноември 2014 година Звездният дом (Московският планетариум) отбелязва 85-годишнината от създаването си.

За изминалите 85 години планетариумът е успял много да преживее, тъй като неговата история е тясно свързана с историята на Русия: тук се е състояло заседанието на Стратосферния комитет, провеждали са се много кръжоци по астрономия, играли са се пиеси и дори са се провеждали лекции за военни и разузнавачи във Великата отечествена война. Именно по небето на Московския планетариум се обучавали специалисти по астронавигация.

След реконструкцията, продължила цели 17 години, през 2011 г. Планетариумът преживява своето второ рождение. От тогава до днес негови гости са станали над 3 милиона души.

От 2014 година Планетариумът е истински център за популяризиране на научни познания като символ на непрестанното движение напред. Когато в образователната програма в училищата отсъства такъв предмет като астрономията, именно в Звездния дом още от детска възраст човек може да получи системни научни знания за Вселената и заобикалящия я свят.

Днес Планетариумът в Москва е музей и обсерватория, куполно шоу и 4D кино, а също предоставя на гостите си увлекателни пътешествия в пространството и времето. Именно тук се провеждат кръжоци по астрономия, конференции и др.

Генералният директор на Московския планетариум Виталий Тимофеев сподели: „За 85 години Планетариумът се е превърнал в знаково за Москва място. Тук хората могат да видят отблизо лунните кратери, различни планети, метеори, а също да узнаят за мястото на човека във Вселената, да послушат лекции на знаменити съвременни учени. Но освен това Планетариумът е сериозна площадка за иновации. На нейна територия с помощта на технологиите се провеждат медиа-експерименти в областта на създаването на образователен, научен, игрови и музикален контент. На 85 години ние сме млади както никога досега и изпълнени с идеи за бъдещо интересно развитие”.

По време на училищната ваканция от 6 до 9 ноември в Московския планетариум се проведе цяла серия празнични мероприятия. Звездният дом бе украсен с огромни балони-планети, а на гостите бе представена специална увлекателна програма.