Ирина Бокова в Сената на Франция

Ирина Бокова в Сената на Франция

Публикувано от:

Автор: Станимир Димитров.

На 6 декември, Сенатът на Франция и Интерпарламентарният съюз организираха среща, на която над 350 делегати от цял свят обсъдиха ролята на националните парламенти в прилагането на основните решения, които ще бъдат взети и договорени на Конференцията за климата в Париж. Генералният директор на ЮНЕСКО, Ирина Бокова и председателят на Сената Жерард Ларше споделиха идеи, които ще залегнат в обща стратегия за борба с климатичните промени.

“Необходимо ни е научно сътрудничество, обмен на информация и журналисти, които  да са достатъчно компетентни да пишат по темата за климатичните промени. Трябва внимателно до наблюдаваме океаните, които досега бяха извън тази тематика.  Именно ЮНЕСКО лансира миналата година първата платформа за отношението между климата и океаните”, каза Ирина Бокова. Тя отново припомни колко е важно образованието за устойчиво развитие да присъства във всички учебни програми в днешния глобализиращ се свят. “Само по този начин можем да се преборим с бедността и социалното неравенство”, добави тя.

За пръв път в своята история, Интепарламентарният съюз прие декларация, с която парламентаристите се задължават да следят напредъка при решаването на проблема с климатичните промени. Това е ясен знак за ангажимента и отговорността на националните парламенти да участват активно в процеса на вземането на решения за бъдещето на планетата.