Белоярската АЕЦ

Белоярската АЕЦ

В Русия пуснаха най-мощния ядрен реактор на бързи неутрони в света

Публикувано от:

Най-мощният в света реактор на бързи неутрони БН-800 в Четвърти енергоблок на Белоярската АЕЦ бе предаден в промишлена експлоатация, съобщиха от „Концерн Росенергоатом“, част от руската държавна корпорация „Росатом“.

Едно от най-важните събития на годината в ядрената енергетика на Русия се случи в Белоярската АЕЦ. Най-новият Четвърти енергоблок с реактор на бързи неутрони БН-800 бе въведен в промишлена експлоатация в установените срокове. Това е и най-мощният в света реактор на бързи неутрони.

Разрешение за пускането в промишлена експлоатация бе подписано на 31 октомври 2016 г. от генералния директор на „Концерн Росенергоатом“ Андрей Петров на основание полученото разрешение от руската държавна корпорация „Росатом“. Преди това регулиращият органи Ростехнадзор извърши всички необходими проверки и издаде заключение за съответствието на въвеждания обект с проектната документация, техническия регламент и нормативно-правните актове, в това число и с изискването за енергийна ефективност.phpewnsbe_559x

 

Четвърти енергоблок с реактор на бързи неутрони БН-800 за пръв път бе включен в единната енергийна система на Русия и започна да изработва електроенергия на 10 декември 2015 г. В рамките на 2016 г.се провеждаше постепенно усвояване на мощността на етапи енергийно стартиране, а после на етапи опитно-промишлена експлоатация. През това време се провеждаха проверки и тестове на оборудването и системите на различни нива на мощност в различни експлоатационни режими.

Тестовете приключиха през август 2016 г. с 15 денонощия комплексно изпробване на ниво 100% мощност, в рамките на което енергоблокът доказа, че може стабилно да издържа натоварване на номинална мощност в съответствие с проектните параметри без отклонения. Към момента на въвеждане в промишлена експлоатация от момента на включването в енергийната система енергоблокът е изработил повече от 2,8 милиарда киловатчаса.

Според специалистите, енергоблковете с реактори на бързи неутрони имат големи преимущества за развитието на ядрената енергетика. С тяхна помощ може съществено да се разшири горивната база на ядрената енергетика и да се намали обемът на радиоактивните отпадъци, чрез реализирането на затворен ядрен горивен цикъл. Реакторът БН-800 е опитно-промишлен реактор на бързи неутрони с течнометален топлоносител натрий и мощност 880 мегавата и се създава на базата на реактор на бързи неутрони БН-600, който бе единственият в света действащ промишлен реактор на бързи неутрони. Реакторите на бързи неутрони се наричат „реактори на бъдещето“, защото от една страна изгарят плутоний, което позволява усвояване на натрупаните вече и намаляване на бъдещите високоактивни радиокативни отпадъци, генерирани при преработката на отработено ураново ядрено гориво, както и от военния комплекс. От друга страна реакторите на бързи неутрони намаляват необходимостта от използване на свеж природен уран с до 30%. И не на последно място затвореният горивен ядрен цикъл с използване на МОКС-гориво повишава ефективността на изгарянето и намалява количеството на ядреното гориво в обръщение до 100 пъти.

С пускането в промишлена експлоатация на Четвърти блок на Белоярската АЕЦ Русия се сдобива с още една надеждна ядрена мощност. Така общо в 10 АЕЦ в страната работят 35 енергоблока, като в това число не е включен Шести енергоблок на Нововоронежката АЕЦ, който се намира на етап опитно-промишлена експлоатация и предстои да бъде издаден в търговска експлоатация. Общата установена мощност на всички енергоблокове в Русия е 27,127 гигавата.

Белоярската АЕЦ започва работа през април 1964 г.

Източник: offnews.bg