УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС  „75 години от Победата във Великата Отечествена война”

УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС „75 години от Победата във Великата Отечествена война”

Публикувано от:

Организационен комитет с участието на:
Генерално консулство на Русия в гр. Русе , „Руски клуб” към Федерация на съотечественици – гр. Русе, Сдружение „Български антифашистки съюз“, Федерацията за приятелство с народите на Русия и ОНД, Сдружение на приятелите на Русия „Ал. Невски”, Национално Движение Русофили,

организират за 75 години от Победата на СССР във Великата Отечествена война

ученически конкурс

Конкурсът има за цел да стимулира интереса на учениците за запознаване с историята на Великата отечествена война, държавите участници във войната, великите сражения и великите личности и пълководци, участието на българската армия, запазване на историческата памет за подвига на воините-освободители, да се подсили / формира в подрастващото поколение чувство на приятелство между нашите народи, да се даде възможност за творческата изява на учениците.

Конкурсът е за есета – на български и руски език в две възрастови групи: V – VIII и IX -ХII клас.

Темите на конкурса са:

Началото на Великата Отечествена война: Ролята на европейските държави и държавите-участнички, агресори, освободители;
Великите сражения през Великата Отечествена война;
Великите пълководци в историята на Великата Отечествена война;

Великата Победа – 9-ти май!
Нашата памет – 75 години от Победата над хитлерофашизма /паметни места, паметни дати – в Русия, държавите от ОНД, България/.

Приемат се за участие творби на български и руски език, с обем не повече от 10 000 символа /с интервалите/.

Стремежът на този конкурс е да се засили интересът на децата и младежите, които с помощта на своите родители и учители, да се запознаят с историята, фактите и личностите от Втората световна / Великата отечествена война, да осмислят важността на победата над фашизма, важността на знаменателната дата – 9-ти май.

БИБЛИОМИР83: ВОЙНА. ПОБЕДА. ПАМЯТЬ. Презентация и сценарий ко Дню ...

Условия за провеждане на конкурса:

Участието в конкурса е индивидуално.
В разработките си авторите трябва да изложат аргументирано своята теза и разсъждения по избраната от тях тема, съобразена с общата тематика на конкурса.
Могат да се използват разнообразни информационни източници. В края на есето да бъдат посочени използваните източници.
Всеки участник може да се представи с няколко творби.
Стимулира се участието на български ученици с творби на руски език.
Писмените работи не се връщат на авторите. Организаторите запазват правото си да публикуват най-добрите творби в печатни издания, да използват най-добрите творби за благотворителни и представителни цели.
Събираните лични и контактни данни ще бъдат използвани единствено за нуждите на провеждането на конкурса и, по желание на участниците, за известяване за бъдещи мероприятия и няма да бъдат предоставяни на външни лица и организации.

Подаването на заявката за участие става на следния Интернет адрес:
https://forms.yandex.ru/u/5e60d9ad6cb71a090e400bfe/

След подаване на заявката, участникът ще получи съобщение с потвърждение за получаване.

Организация на конкурса:
За участие в конкурса, творбите се изпращат до 30 април 2020 г. в Организационния комитет на адрес:

Руски клуб – гр. Русе
За конкурса „75 години от Победата във Великата Отечествена война”
Гр. Русе, ул. „Опълченска” № 10,вх.Б
7018 гр. Русе
Република България

За връзка с организационния комитет:

“Руски клуб“ – гр. Русе
моб. тел.+359 885804065
E-mail: konkurs.pobeda.75@yandex.ru

Всички творби за участие да бъдат придружени с данните: трите имена на автора, възраст, точен адрес и телефон; училище (извънучилищно звено), телефон, електронен и пощенски адрес на учебното заведение; както и декларация-съгласие от родител на детето за предоставяне право на организаторите да ползват тези данни, за предоставяне на авторски права за публикуване на творбата, за предоставянето й за благотворителни и представителни цели, съгласие за заснемане на детето на тържество за награждаване и излъчване в СМИ.
Име на научния ръководител, телефон на ръководителя и неговото съгласие за ползване на предоставените данни.
Препоръчително е текстовите материали да бъдат и на електронен носител във формат DOC, DOCX, ODT, RTF, PDF файлове със максимален сумарен размер 20 MB.

Награди:
Жури, включващо компетентни представители – историци, филолози, преподаватели и представители на Генералното консулство на Русия в България – ще оцени творбите. На отличените ще бъдат връчени грамоти и предметни награди в Генералното консулство на Русия в гр. Русе. Информация за резултатите от конкурса ще бъде изпратена по електронна поща до участниците както и публикувана в социалните мрежи.

Разходите за пътуването до Русе са за сметка на участниците. Грамотите на победителите, които не могат да присъстват на награждаването ще бъдат изпратени по пощата.

Успех на всички участници!

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ