IX международен конкурс за детска рисунка – IV кръг

IX международен конкурс за детска рисунка – IV кръг

Публикувано от:

Приключи гласуването за IV кръг на Деветия  международен конкурс   “ОБИЧАМ МОЯТА РОДИНА”. / Окончилось голосование за IV круг Девятого  международного конкурса “ЛЮБЛЮ МОЮ РОДИНУ”
ПЪРВА ГРУПА / ПЕРВАЯ ГРУППА 

ПЪРВО МЯСТО – РИСУНКА №4.1.5 получила 320 гласа
ПЕРВОЕ МЕСТО- РИСУНОК №4.1.5 получил 320 голосов

4.1.5

ВТОРО МЯСТО – РИСУНКА №4.1.82 получила 315 гласа
ВТОРОЕ МЕСТО- РИСУНОК №4.1.82 получил 315 голосов

4.1.82

ТРЕТО МЯСТО – РИСУНКА №4.1.81  получила 165 гласа
ТРЕТЬЕ МЕСТО – РИСУНОК №4.1.81 получил 165 голосов

4.1.81

 

ВТОРА ГРУПА /ВТОРАЯ ГРУППА 

ПЪРВО МЯСТО – РИСУНКА №4.2.49 получила 26 гласа
ПЕРВОЕ МЕСТО- РИСУНОК №4.2.49 получил 26 голосов

4.2.49

ВТОРО МЯСТО – РИСУНКА №4.2.12 получила 22 гласа
ВТОРОЕ МЕСТО – РИСУНОК №4.2.12 получил 22 голоса

4.2.12

ТРЕТО МЯСТО – РИСУНКИ №4.2.50 и №4.2.51  получили по 11 гласа
ТРЕТЬЕ МЕСТО – РИСУНКИ №4.2.50 и №4.2.51  получили по 11 голосов

4.2.504.2.51

ТРЕТА ГРУПА / ТРЕТЬЯ ГРУППА 

ПЪРВО МЯСТО – РИСУНКА №4.3.13 получила 14 гласа
ПЕРВОЕ МЕСТО- РИСУНОК №4.3.13 получил 14 голосов

4.3.13

ВТОРО МЯСТО – РИСУНКА №4.3.11 получила 11 гласа
ВТОРОЕ МЕСТО – РИСУНОК №4.3.11 получил 11 голосов

4.3.11

ТРЕТО МЯСТО – РИСУНКИ №4.3.8 и 4.3.18 получили по 10 гласа
ТРЕТЬЕ МЕСТО – РИСУНКИ №4.3.8 и 4.3.18 получили по 10 голосов

4.3.84.3.18