25 години от подписването на договора за приятелство между България и Русия

25 години от подписването на договора за приятелство между България и Русия

Публикувано от:

Документът има огромно значение за отношенията между нашите страни и народи

Днес се навършва четвърт век от подписването на Договора за приятелски отношения и сътрудничество между Република България и Руската федерация. В него като основни залягат принципите за пълно и реално равноправие, уважение на суверенитета и независимостта, изключване на всякаква намеса и стремеж към доверие, откритост и взаимна изгода. Документът, който има фундаментално значение за двустранните отношения е подписан в София от президентите на нашата страна и на Русия Желю Желев и Борис Елцин. Още в преамбюла на договора е подчертано, че негова основа са „традициите на приятелските отношения между народите на двете държави и на положителния опит на тяхното сътрудничество”. В текста е подчертано, че двете страни ще се стремят да стимулират отношенията между държавните институции, местните власти и общуването между гражданите на Русия и България.