Шести международен конкурс за детска рисунка – „ОБИЧАМ МОЯТА РОДИНА” – Финален кръг

Шести международен конкурс за детска рисунка – „ОБИЧАМ МОЯТА РОДИНА” – Финален кръг

Публикувано от:

Приключи гласуването за Финалния кръг на Шестия международен конкурс   “ОБИЧАМ МОЯТА РОДИНА”.

Окончилось голосование за Финальный круг Шестого международного конкурса “ЛЮБЛЮ МОЮ РОДИНУ

 

ПЪРВА ГРУПА / ПЕРВАЯ ГРУППА 

ПЪРВО МЯСТО – РИСУНКА № 4.1.114 – 725 гласа
ПЕРВОЕ МЕСТО- РИСУНОК № 4.1.114 получил 725 голосов

4.1.114

ВТОРО МЯСТО – РИСУНКА № 3.1.80 получила 624  гласа
ВТОРОЕ МЕСТО- РИСУНОК № 3.1.80 получил 624 голоса

3.1.80

ТРЕТО МЯСТО – РИСУНКИ № 3.1.84  получила 511 гласа
ТРЕТЬЕ МЕСТО – РИСУНОК № 3.1.84 получил 511 голосов

3.1.84

ВТОРА ГРУПА /ВТОРАЯ ГРУППА 

ПЪРВО МЯСТО – РИСУНКА № 6.2.82 получила 1769 гласа
ПЕРВОЕ МЕСТО- РИСУНОК № 6.2.82 получил 1769 голосов

6.2.82

ВТОРО МЯСТО – РИСУНКА № 4.2.43 получила 1176 гласа
ВТОРОЕ МЕСТО – РИСУНОК № 4.2.43 получил 1176 голосов

4.2.43

ТРЕТО МЯСТО – РИСУНКИ № 6.2.73 получила 461 гласа
ТРЕТЬЕ МЕСТО – РИСУНОК № 6.2.73 получил 461 голоса

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

ТРЕТА ГРУПА / ТРЕТЬЯ ГРУППА 

ПЪРВО МЯСТО – РИСУНКА № 6.3.89 получила 358 гласа
ПЕРВОЕ МЕСТО- РИСУНОК № 6.3.89 получил 358 голосов

6.3.89

ВТОРО МЯСТО – РИСУНКА № 6.3.90 получила 263  гласа
ВТОРОЕ МЕСТО – РИСУНОК № 6.3.90 получил 263 голоса

6.3.90

ТРЕТО МЯСТО – РИСУНКА № 6.3.91 получила 243 гласа
ТРЕТЬЕ МЕСТО – РИСУНОК № 6.3.91 получил 243 голоса

6.3.91