Център за подкрепа на износителите е създаден в Русия

Премиер-министърът Дмитрий Медведев подписа заповед за създаването на Информационно-аналитичен център към Министерството на промишлеността и търговията на Русия, целта на който ще е подкрепата на руските износители в рамките на Световната търговска организация.

Повече от година предприемачите се оплакваха, че нямат център за защита на техните интереси в организацията. И ето че властите ги чуха и дори преизпълниха плана: за една седмица отвориха две такива структури.

В края на януари бе обявено за стартиране на такава структура към Министерството на икономическото развитие.  Центърът на Министерството на промишлеността и търговията по всяка вероятност ще започне работа още през първата половина на година след утвърждаване на учредителните документи.

Сферите на дейност на двата центъра  ще бъдат разграничени. Структурата към Министерството на икономическото развитие ще функционира главно в чужбина, защитавайки интересите на Русия в международни търговски спорове. Другата структура – към Министерството на промишлеността и търговията ще се захване с подкрепа на износителите в родината..