Хапчето срещу старостта е… образованието!

Хапчето срещу старостта е… образованието!

Публикувано от:

Статистическите данни от различни страни, включително и от Русия доказват, че умните хора живеят по-дълго. Освен това, статистиката показва, че умните хора в света стават все повече, което предполага увеличаване на средната продължителност на живота на човека. Средно по 85 години живеят хората в икономически проспериращите страни, и тази цифра се увеличава с всеки изминал ден, разказва геронтологът Вячеслав Крутко. „Поради главния факт, че човекът се е научил да се противопоставя на външната среда, през ХХ век е имало увеличение на продължителността на живота с почти наполовина в сравнение с началото на века. Най-голям брой животи са спасили: развитието на медицината като цяло, технологията за хлорирането на водата, откриването на антибиотиците и ваксините. В развитите страни през периода на 60-80-те години, хората са се научили да съжителстват комфортно с външната среда. След това в тези страни продължителността на живота е започнала да се повишава със скорост от около 3 месеца на година.“ Въпреки положителната тенденция, увеличението на човешкия живот не може да бъде безкрайно, твърдят експертите,  тъй като ресурсите на човешкия организъм имат първоначално определени от природата граници 110-120 години.

Изследователите смятат, че е важно не просто да се удължи човешкия живот, а неговата активна фаза, за да може периодът наречен старост да настъпва не по-рано на 90-100 години. Учените са убедени, че това е абсолютно възможно с въвеждането на новите технологии. В Русия по-специално, за перспективно направление се смята разработката на специалните лекарства-активатори на теломеразата – ензим, благодарение на който клетките бързо се размножават, а също и на средства, активиращи собствените стволови клетки на човека. В тази насока са много впечатляващи резултатите от експериментите върху лабораторните мишки и плъхове.

Същевременно, докато „хапчетата срещу старост” продължават да се тестват, специалистите са намерили уникално средство, гарантиращо още днес по-дълъг живот с по-голяма яснота на ума и сила на тялото, и то е – образованието. Доказано е, че колкото повече е развит умът на човека, толкова по-дълго живее той, поясни директорът на Националния геронтологичен център Вячеслав Крутко: „Налице е ясната закономерност – по-умните и по-образованите хора живеят по-дълго. Това явление е илюстрирано с много примери и статистически данни, както в чужбина, така и в Русия. Например, в Санкт Петербург има квартал, в който някога са се заселили работниците на едно научно-промишлено обединение. Те не са по-богати от средното ниво на жителите на града, но почти всички са с добро висше образование, а по продължителност на живота догонват населението на европейските страни.“

През последните няколко десетилетия се наблюдава следната тенденция – всяко следващо поколение е по-умно от предишното и това е факт! Доказателство за това е неоспоримият факт, че авторите на теста за измерване на коефициента на интелигентност, са принудени на всеки 10 години да усложняват въпросите и да повишават стандартите за средно ниво, от което следва, че всяко ново поколение ще живее по-дълго.