На 11 ноември 1821г. е роден великият руски писател и мислител Фьодор Достоевски

На 11 ноември 1821г. е роден великият руски писател и мислител Фьодор Достоевски

Публикувано от:

Фьодор Достоевски: у нас се появи политическо единство, без аналог в света

Русия вече не може да се откаже от своето движение. Тъй като тогава тя би се отказала  от самата себе си. И ако ние временно сме длъжни да отстъпваме понякога пред обстоятелствата, да сдържаме нашите стремежи, то този въпрос като същност на самия живот на руския народ, непременно трябва да достигне някога своята главна цел.

Докато в Европа са откривали науката, «пасивните руснаци» са извършвали не по-малко изумителни дейности. Те са основали царство и съзнателно са създали неговото единство. Цели хиляда години русите са отблъсквали  жестоките врагове, които без тях щяха да нахлуят в Европа. Руснаците са колонизирали далечните краища на своята безкрайна Родина.  Руснаците са защитавали и укрепвали своите граници така, както сега ние културните хора не сме в състояние да го направим… Накрая, след хиляда години се появява нашето царство и политическо единство, нямащо дотогава подобно в света. Може  би, Англия и Съединените Щати – единствените две държави днес, в които политическото единство е силно и своеобразно, трябва да ни отстъпят в това отношение.

В Европа, при други политически и географски обстоятелства се е развила науката. Но затова, заедно с ръста и постиженията, почти повсеместно в Европа се е разклатило нравственото и политическото състояние. Излиза, че всекиму своето и не се знае, кой на кого трябва да завижда. Ние ще усвоим науката, но не е известно, какво ще се случи с политическото единство в Европа.

А междувременно, във Франция и в цяла Европа, към обикновения човек все още се отнасят като към куче или мошеник. По закон, разбира се, не може да се каже, че той е куче или мошеник. Но с него може да се отнесеш точно като с куче или с мошеник, а хитрият закон изисква  да бъде спазена, при това, съответна учтивост.

Какво противоречие ? Как става така, че те ни внушават точно противоположното? Не, господа,  ние виждаме нещо съвсем друго и съвсем различно от това, което  говорите.

Откъс от книгата на Фьодор Достоевски «Дневник на писателя»

http://www.aif.ru/culture/classic/1213954