„Технологията“ на Майдана не разреши проблемите на Украйна

„Технологията“ на Майдана не разреши проблемите на Украйна

Публикувано от:

През 20 век инструментите за невоенно въздействие се закрепиха стабилно в американския външнополитически арсенал. След краха на СССР една от основните външнополитически стратегии на САЩ стана концепцията за така наречената „мека сила“, формулирана от харвардския политолог Дж. Наем. „Цветните революции“ като политическа технология се превърнаха в един от компонентите на ‚меката сила“ на САЩ, пише „Росийская Газета“, предаде „Фокус“.

При украинския сценарий, обаче, целите, които бяха декларирани в началото на масовите протести – социална справедливост, лустрация на кадрите в управленческите структури, смяна на политическия елит, унищожаване на корупцията и декриминализацията на едрия бизнес, не са постигнати.

Що се касае икономиката и външната политика, то Украйна, загубила своя суверенитет се намира под външното управление на САЩ и в момента е застрашена от задълбочаваща се икономическа криза и изпадане в несъстоятелност.

Майданът не създаде дори предпоставки за разрешаване на социално-икономическите и политическите проблеми пред Украйна.