СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

Публикувано от:

На 6 юни от 16 часа в заседателната зала на Национално Движение Русофили, стая 315, на ул. „Г.С.Раковски” 108 ще се проведе заседание на обществената комисия за разглеждане  на проектите (в предпроектна фаза) за паметник на белоемигрантите в гр. Перник.

Комисията е в състав:

– инж. Георги Николов – секретар на Национално Движение Русофили, Председател на Комисията;

– проф. Емил Попов – скулптор;

– проф. Пенчо Добрев – ландшафтен архитект;

– арх. Георги Бакалов – Председател на Съюза на архитектите в България;

– Станислав Скорчев – скулптор.

Каним за участие заинтересованите лица.

 

Председател На Националния съвет

на Национално Движение Русофили:       Н. Малинов