Сергей Капица е  най-дълго  водещ  предаване по телевизията

Сергей Капица е най-дълго водещ предаване по телевизията

Публикувано от:

Сергей Капица е включен в Книгата на рекордите на Гинес като най-дълго  водещ  предаване по телевизията

„Знанието – не е застинала  догма, то  еволюционира. По отношение към религията, науката  е следващото стъпало по пътя на познанието на света, преход от митологичното, митологично-поетичното описание на света към неговото научно описание.  Да вземем първите глави от Стария Завет. Това е космология, описана (ако, разбира се, ние приемем, че текстът е написан от човек, а не е божествено откровение) и изразена  в образни представи за света, господстващи от двадесет и пет века. Те ни карат да уважаваме силата на породилата ги интуиция и въображение, пробуждат интерес към историята на културата.   Но  знанието  в продължение на хилядолетия не стои на място“.

„Съвременната наука и култура трябва да отговорят на съкровените и дълбоки въпроси  на човешкото битие, същност  и цели на неговия живот.  Често в стремителния  бяг на прогреса ние прекалено се увличаме от могъществото на знанията и отчасти,  при това, губим разбирането за целта.   Но трябва да я търсим не в миналото, а на основата на това ново познание за света,  което ни привлича с възможностите  и откритията на  съвременната  наука“.

Елизавета Окладникова

На 14 февруари 1928 година се е  родил известният руски учен, телеводещ и популяризатор на науката Сергей Капица.

Сергей Капица произхожда от династия  руски учени . Неговият баща е  лауреатът на Нобеловата премия – Пьотър Капица, дядото – математик и корабостроител – Алексей Крилов. Освен това той е правнук на френския биохимик  Виктор Анри и правнук на географа  Стебницкий. Сергей Капица е роден в Кеймбридж, където неговият баща е бил в командировка. През 1935 година семейството се завръща в Родината.  Сергей Капица  33 години преподава обща физика на студентите в Московския физико-технически институт (МФТИ), поощрявайки  в тях самостоятелност, независимост на  съжденията и критично мислене.

През 1973 година  Капица публикува книгата  “Жизнь науки”, в която събрал и на понятен език обяснил на читателите над  100 встъпителни статии  към трудовете на  класиците на  научния  свят…  Книгата го подтикнала към идеята за създаване на предаването  “Очевидное – невероятное”. Освен предаването по телевизията, преподаването  във Физизико-технологичния институт  и  ректор  в РосНОУ, Капица издава научно-популярния журнал “В мире науки”, а през 2006 година организира  кинофестивала “Мир знаний”.

Сергей Петрович умира на  14 август 2012 година

http://vm.ru/news/2014/02/14/5-interesnih-faktov-iz-biografii-sergeya-kapitsi-235428.html