Седми международен конкурс за детска рисунка „ОБИЧАМ МОЯТА РОДИНА“ – гласуване за І кръг

Приключи гласуването за I кръг на Седмия международен конкурс

“ОБИЧАМ МОЯТА РОДИНА”.

Окончилось голосование за I круг Седьмого международного конкурса

                                                                 “ЛЮБЛЮ МОЮ РОДИНУ”

ПЪРВА ГРУПА / ПЕРВАЯ ГРУППА

ПЪРВО МЯСТО – РИСУНКА № 1.1.155., получила 363 гласа
ПЕРВОЕ МЕСТО- РИСУНОК № 1.1.155., получил 363 голоса

1.1.155

ВТОРО МЯСТО – РИСУНКА № 1.1.154 ., получила 331 гласа
ВТОРОЕ МЕСТО- РИСУНОК № 1.1.154 ., получил 331 голоса

1.1.154

ТРЕТО МЯСТО – РИСУНКА № 1.1.157 ., получила 160 гласа
ТРЕТЬЕ МЕСТО – РИСУНОК № 1.1.157 ., получил 160 голосов

1.1.157

ВТОРА ГРУПА /ВТОРАЯ ГРУППА

ПЪРВО МЯСТО – РИСУНКА № 1.2.35., получила 21 гласа
ПЕРВОЕ МЕСТО- РИСУНОК № 1.2.35., получил 21 голоса

???????????????????????????????

ВТОРО МЯСТО – РИСУНКА № 1.2.71., получила 18 гласа
ВТОРОЕ МЕСТО – РИСУНОК № 1.2.71., получил 18 голосов
1.2.71

ТРЕТО МЯСТО – РИСУНКИ № 1.2.72., получила 15 гласа
ТРЕТЬЕ МЕСТО – РИСУНОК № 1.2.72., получил 15 голосов
1.2.72

ТРЕТА ГРУПА / ТРЕТЬЯ ГРУППА

ПЪРВО МЯСТО – РИСУНКА № 1.3.11., получила 113 гласа
ПЕРВОЕ МЕСТО- РИСУНОК № 1.3.11., получил 113 голосов

1.3.11

ВТОРО МЯСТО – РИСУНКА № 1.3.19., получила 92 гласа
ВТОРОЕ МЕСТО – РИСУНОК № 1.3.19., получил 92 голоса
1.3.19

ТРЕТО МЯСТО – РИСУНКА № 1.3.18., получила 89 гласа
ТРЕТЬЕ МЕСТО – РИСУНОК № 1.3.18., получил 89 голосов

???????????????????????????????

 

error: Съдържанието ни е авторско!