Седми международен конкурс  за детска рисунка  “ОБИЧАМ МОЯТА РОДИНА” – гласуване за V кръг

Седми международен конкурс за детска рисунка “ОБИЧАМ МОЯТА РОДИНА” – гласуване за V кръг

Публикувано от:

Приключи гласуването за V кръг на Седмия международен конкурс  

“ОБИЧАМ МОЯТА РОДИНА”.

  Окончилось голосование за V круг Седьмого международного конкурса

“ЛЮБЛЮ МОЮ РОДИНУ”

ПЪРВА ГРУПА / ПЕРВАЯ ГРУППА 

ПЪРВО МЯСТО – РИСУНКА №5.1.69, получила 244 гласа
ПЕРВОЕ МЕСТО- РИСУНОК №5.1.69, получил 244 голоса

5.1.69

ВТОРО МЯСТО – РИСУНКА №5.1.125, получила 235  гласа
ВТОРОЕ МЕСТО- РИСУНОК №5.1.125, получил 235 голосов

5.1.125

ТРЕТО МЯСТО – РИСУНКА № 5.1.66,  получила 89 гласа
ТРЕТЬЕ МЕСТО – РИСУНОК № 5.1.66, получил 89 голосов

5.1.66

ВТОРА ГРУПА /ВТОРАЯ ГРУППА 

ПЪРВО МЯСТО – РИСУНКА № 5.2.28, получила 225 гласа
ПЕРВОЕ МЕСТО- РИСУНОК № 5.2.28, получил 225 голосов

5.2.28

ВТОРО МЯСТО – РИСУНКА № 5.2.27, получила 90 гласа
ВТОРОЕ МЕСТО – РИСУНОК № 5.2.27, получил 90 голосов

5.2.27

ТРЕТО МЯСТО – РИСУНКИ № 5.2.33, получила 61гласа
ТРЕТЬЕ МЕСТО – РИСУНОК № 5.2.33, получил 61 голос

5.2.33

ТРЕТА ГРУПА / ТРЕТЬЯ ГРУППА 

ПЪРВО МЯСТО – РИСУНКА № 5.3.21, получила 150 гласа
ПЕРВОЕ МЕСТО- РИСУНОК № № 5.3.21, получил 150 голосов

5.3.21

ВТОРО МЯСТО – РИСУНКА № 5.3.8, получила 100 гласа
ВТОРОЕ МЕСТО – РИСУНОК № 5.3.8, получил 100 голосов

5.3.8

 

ТРЕТО МЯСТО – РИСУНКА № 5.3.52, получила 64 гласа
ТРЕТЬЕ МЕСТО – РИСУНОК № 5.3.52, получил 64 голоса

5.3.52-1