Светлана Шаренкова за книгата на Лавров

Както вече писахме, на 7 юли министърът на външните работи на Русия Сергей Лавров представи книгата си “Между миналото и бъдещето. Руската дипломация в променящия се свят” в НДК.

Книгата е издадена от Форум “България-Русия” по повод на 135-ата годишнина от установяването на дипломатически отношения между двете държави.

Книга-на-Лавров

Председателят на Форум “България-Русия” Светлана Шаренкова посочи, че книгата съдържа статии и изказвания на министър Лавров, които по думите й осветяват убедително новото място на Русия в световния ред.

„За нас е голяма чест и пряка политическа полза официалното посещение в България на министъра на външните работи на Руската Федерация. България е държава, която в своята историческа съдба, особено през ХХ в. е търсила и често е намирала подкрепа от Москва. В България са идвали и са били посрещани сърдечно колоси на руската дипломация като В. В. Молотов, А.А. Громико, и Е. М. Примаков и други. Днес към тази кохорта от велики руски дипломати, имащи уважението на Европа и света, и приятели на България се нарежда и нашият гост С. В. Лавров.

Ролята на министър Сергей Лавров като съратник и член на екипа на Владимир Путин през последното десетилетие (2004-2014 г.) за възвръщането на позицията на Русия като велика сила е трудно оценима.

Това е така, защото зад промяната на визията за Русия на международното поле, зад формирането и налагането пред света на Евразийския проект, стои неуморната и високопатриотична дейност на руската дипломация.

Руската дипломатическа школа има вековни исторически постижения, но последното десетилетие ще влезе в златните страници на нейната летопис. Няма да изброявам големите дипломатически успехи, постигнати под ръководството на С. В. Лавлов, само ще маркирам част от жалоните, по пътя на нова Русия като първостепенна световна сила: Иран, Сирия, Сочи, Крым, Евразийския съюз. Сред тях са и стабилните отношения с България и разбирането, което получаваме от руска страна за понякога прекалената евроатлантическа риторика на някои български държавници.

Сборникът, който ви предлагаме като издатели, съдържа статии изказвания на министър Лавров, които обясняват и илюстрират убедително новото място на Русия в световния ред. За читателя е видно, че тази нова роля се дължи на ясна и твърда управленска философия, която е скъсала с идеологическите предразсъдъци от съветския период, но запазва основната характеристика на руската дипломация през последните 300 години – а именно да служи на своя народ и Родина.

Материалите, съдържащи се в Сборника на Сергей Лавров ще дадат възможност на българския читател да забележи връзката между външнополитическата теория и дипломатическата практика на съвременна Русия, а това ги прави своеобразен учебник по международна политика.

Приятно четене!”, разказа за книгата Светлана Шаренкова.