Руското Министерство на труда определи длъжностите, които могат да бъдат заемани от чужденци

Публикувано от:

Москва . Министерството на труда на Русия определи длъжностите в руската търговия, които могат да бъдат заемани от чужденци. Емигрантите ще имат право да заемат дванайсет ръководни длъжности в сферата на търговията, но отсега нататък ще им се налага да потвърждават квалификацията си, а значи и правото си да заемат определено място.

Чужденците ще имат право да работят като директори на предприятия, финансови директори, заместник-директори, главни стоковеди, началници на отдели.

На практика към всички тях ще има почти еднакви изисквания – задължително висше професионално образование, както и трудов стаж по дадената специалност – главно, пет години. Известна отстъпка е направена само за завеждащите склад. За тях са необходими средно професионално образование и трудов стаж на длъжността не по-малък от година, или средно образование и тригодишен трудов стаж като завеждащ склад. Търговските мениджъри ще трябва задължително да имат диплома по тази специалност и не по-малко от две години трудов стаж..