Руски студенти посетиха Пристанище Бургас

Руски студенти посетиха Пристанище Бургас

Публикувано от:

Студенти и преподаватели от Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков” и от Московския държавен университет по транспорт се запознаха с дейността на „Пристанище Бургас” ЕАД, съобщи BurgasNews.com. Посещението на различни транспортни обекти в България е част от практическия обмен между двете висши училища.

Изпълнителният директор на Пристанище Бургас Диян Димов запозна гостите с историята на първото българско пристанище, етапите на неговото развитие до момента като търговско и пасажерско. Димов посочи стратегическото място на бургаския пристанищен район, през който преминават няколко основни международни и национални транспортни коридори. Разказа и за преимуществото на порта от свързаността между морския, жп и шосеен транспорт.

Кратка презентация на Бургаското пристанище направи Стойчо Димов, ръководител отдел „Маркетинг, СУК и евроинтеграция”. Интерес предизвика представения рекламен клип за круизните пътувания. Студентите и техните преподаватели имаха възможност да посетят новата морска гара и да научат за бъдещите инвестиции по отношение на инфраструктурата на бургаското пристанище .

В края на посещението изпълнителният директор Диян Димов подари на ръководителя на руската група Лариса Телятникова /зам.-директор на Института за пътно строителство и съоръжения при Московския държавен университет по транспорт/ и на ректора на ВТУ „Тодор Каблешков” проф.дтн инж. Петър Колев книга с историята на бургаското пристанище. От своя страна гостите му подариха макет на кораб.