Руски архивисти подготвиха интернет-проект „400 години Дом Романови”

Руски архивисти подготвиха интернет-проект „400 години Дом Романови” (http://romanovy.rusarchives.ru/) Ресурсът е създаден с цел запознаване на широката общественост с документи от архивния фонд на Русия. В проекта са включени 1377 електронни изображения на 587 автентични архивни документи.

„Съчетанието на архивни документи с музейни предмети позволи създаването на единно визуално пространство, комплексно и пълно характеризиращо личностите и представителите на рода Романови във връзка с историята на Русия”, казват организаторите на проекта от „Росархив”.

Представени са писма на представители на Дом Романови от първия Михаил Фьодорович до последния Николай II, автографи на царе и императори, документи, свидетелстващи за бита, образованието, увлеченията, интересите и способностите им.

Особено внимание е отделено на документални свидетелства за бракосъчетанията на монарсите. Има материали за сключването на изгодни за Русия бракове между членове на Дом Романови и представители на големите европейски династии, дворцови преврати, коронации, материали за погребенията на монарсите и членовете на техните семейства..