Руският език се възражда! ПУ представи най-новите програми

Нови магистърските програми с чужди езици представи Пловдивският университет „Паисий Хилендарски” на 20 юни,  съобщиха от Филологическия факултет на висшето училище.

Катедрата по руска филология презентира магистратурите си с руски език „Актуална русистика”, „Превод за европейските институции/превод и интеркултурна комуникация” и „Културни и социални дейности в туризма”.

Основните акценти в учебните планове, очакваните компетенции при успешното завършване на дадена програма и възможностите за бъдеща реализация бяха презентирани в конферентна зала „Компас” на Ректората. Преподаватели разказаха за актуалното състояние и потенциалните потребности на пазара на труда от магистри с руски език. Също така е представена и реализацията на дипломиралите се в трите специалности, които се изучават само в редовна модулна форма.

Два семестъра продължава обучението в магистърска програма „Актуална русистика”, тя е в професионално направление филология. „Превод за европейските институции / превод и интеркултурна комуникация” със срок на следване 3 семестъра. Професионалната квалификация е филолог-преводач и специалист по интеркултурна комуникация. Със същата продължителност е и третата магистърска програма – „Културни и социални дейности в туризма”. Завършилите придобиват квалификация „Експерт по културен туризъм”.

На срещата във Филологическият факултет бяха представени и магистърските програми с чужди езици, които са структурирани за следване след бакалавърска степен. В тях има възможност за избор на изучаване на един чужд език или на комбинация от два. Чуждите езици, предлагани на този етап, са английски, испански, италиански, немски, руски и френски. Всички програми са актуализирани съобразно местния и европейския контекст, уточниха от факултета.

 

error: Съдържанието ни е авторско!