Русия кани 20 000 младежи и студенти от цял свят на международен фестивал

Русия кани 20 000 младежи и студенти от цял свят на международен фестивал

Публикувано от:

Русия ще събере над 20 000 младежи през тази година на най-големия фестивал за младежка и студентческа активност. Целта на събитието е то да се превърне в площадка за укрепване на младежите около идеята за мира, солидарността и социална справедливост, както и насърчаването на международното и междукултурно сътрудничество. Тази година младежкият фестивал ще се осъществи в град Сочи.

Мащабите на събитието са наистина грандиозни, споделят организаторите. Работни езици ще са 6-те официални езика на ООН: арабски, китайски, английски, френски, руски и испански. Русия планира събитието да приюти млади лидери, които са представители на младежки неправителствени организации, млади журналисти, артисти и спортисти, лидери на младежки организации и политически партии, млади преподаватели и учени, както и сънародници и чужденци, които изучават руски език.

Фестивалът ще се превърна в световна платформа за диалог и международна комуникация. Дискусиите, културната програма, спортните състезания и различни дейности в рамките на това събитие ще помогнат на участниците да намерят отговор на предизвикателствата на днешния ден. Програмата на фестивала ще обхваща ключови въпроси като – “Култура и глобализация”, “Глобалната икономика”, “Икономика на знанието”, “Развитие на социални институции”, “Политика и международната сигурност” и много други.

Как може да участвате във Фестивала на младежите и студентите в Сочи?

Заявление за фестивала може да намерите на интернет страницата http://russia2017.com/, Facebook https://www.facebook.com/wfys2017/

Участниците трябва да са на възраст от 18 до 35 години.

Краен срок за кандидатстване е 15-ти април 2017 г. Дати и място на провеждане 14-22 октомври, 2017 г. гр. Сочи, Руска федерация.

Какви ще бъдат разходите на всеки участник?

Разходите за настаняване в хотел, храна и такси по време на фестивала ще бъдат покрити от организаторите. Пътните разходи до Сочи и обратно се поемат от самия участник или организацията, която го изпраща. Участниците във фестивала ще получат разрешение за безвизово влизане в Руската Федерация.