Русия и Япония имат намерение да развиват военно сътрудничество

Русия и Япония имат намерение да развиват военно сътрудничество

Публикувано от:

Правителството на Япония има намерение да активизира сътрудничеството с Русия в сферата на отбраната. За това съобщава вестник „Иомиури”. По негови данни, японското правителство би искало да постави на постоянна основа обмяната на визити на министрите на отбраната на двете страни, да активизира провеждането на съвместни учения на въоръжените сили, да започнат визити на военни самолети за развитие на приятелските контакти между ВВС, а също да започне редовна обмяна на информация, свързана с провеждането на миротворчески операции на ООН.

Вестникът отбелязва, че преразглеждане на съществуващото споразумение ще спомогне за укрепване на доверието между Япония и Русия и засилване на двустранното сътрудничество в областта на сигурността. Освен това, пише „Иомиури”, в японското правителство се надяват, че задълбочаването на взаимното разбирателство чрез военни обмени в бъдеще ще доведе до решаване на териториалния спор.

Сдържаният оптимизъм на японските журналисти споделя и водещият руски експерт-ориенталист, бившият посланик на Русия в Япония Александър Панов:

– Разширяването на отбранителното сътрудничество е изгодно и за Русия, и за Япония. Първо, ситуацията в Азиатско-тихоокеанския регион е нееднозначна: тук има механизми за съвместно обсъждане на военната ситуация, отсъства транспарентност на военната политика. Активизирането на руско-японското отбранително сътрудничество е един от елементите, който може да подобри тази ситуация.

Второ, сега Япония се намира в значителна степен в изолация в региона. Това се отнася до отношенията й с Южна Корея и Китай. Подобряването на отношенията с Русия, в това число чрез разширяване на военните контакти – това е стъпка за излизане от тази изолация. Освен това, чрез военните контакти с Русия, Япония иска да демонстрира, че тя не извършва нищо страшно в новата си отбранителна политика. Това е своего рода отговор на звучащата по адрес на Япония критика по повод на това, че тя иска да преразгледа девети параграф на конституцията и има намерение да повиши равнището на своята армия и да осъществява правото на колективна самоотбрана.

Александър Панов допуска, че с помощта на активизиране на военните контакти с Русия, Япония би искала да компенсира дисбаланса, предизвикан от развитието на отношенията на Русия с Китай. Но тази задача е неизпълнима, смята експертът. Той също не смята, че развивайки военни контакти с Япония, Русия може да попадне в капан и да развали отношенията си с Китай:

– Още на първата среща във формат 2+2 през декември 2013 година беше ясно заявено, че ние разглеждаме руско-японските отношения като чисто двустранни. Това не е в ущърб на никаква трета страна – нито за САЩ, нито за Китай. Това са самостоятелни обмени и няма никакви опити да се скарат Русия с Китай, или Япония със САЩ.

Най-накрая Панов отбелязва, че развитието на двустранното руско-японското сътрудничество в областта на отбраната се вписва в нормалния подход към териториалния спор, който може да бъде решен единствено на фона на развитие на двустранните отношения, в това число и във военната сфера.

 .