Русия влязла в тройката лидери по чуждестранни инвестиции

Русия влязла в тройката лидери по чуждестранни инвестиции

Публикувано от:

Притокът на чуждестранни инвестиции в Русия през 2013 година е увеличен с 83% до 94 млрд. долара, което за първи път е извело на трето място в света по този показател, се посочва в доклад на Конференцията на ООН по търговията и развитието – ЮНКТАД.

В доклада се отбелязва, че изкачването от 9 до 3 място е осигурено предимно за сметка на купуването от английската компания British Petroleum на 18,5% на акциите на „Роснефт”. При това икономистите са убедени, че потоците на преките чуждестранни инвестиции в Русия в близките години ще останат на същото равнище или ще бъдат по-големи.

Лидер по притока на преки чуждестранни инвестиции са САЩ, втора място зае Китай.

.