Работна среща на УС на КК “С любов към България и Русия” 05.02.2020г.

Работна среща на УС на КК “С любов към България и Русия” 05.02.2020г.

Публикувано от:

На 05.02.2020 година, в ФНТС, гр. София, ул. „Г. С. Раковски“ № 108, ет. 3, ст. 313, се проведе Работна среща (РС) на Управителния съвет (УС) на Културен клуб „С любов към България и Русия” към Национално Движение Русофили (НДР).

Гости на РС бяха:
1. г-н Владимир Чучуев – зам.-председател на Националния съвет на НДР
2. г-н Марио Иванов – студент
3. г-н Йордан Ангелов – студент

Срещата беше открита от г-н Владимир Чучуев – зам.-председател на НС на НДР. За ръководство на срещата бяха предложени: председател г-н Орфей Петков и протоколчик  г-н Антонио Дачовски.

Предложение, разглеждане и приемане на първата обществена изява на Културен клуб „С любов към България и Русия“.
Присъстващите членове на УС единодушно
РЕШИХА:
На 04.03.2020 година да се проведе самостоятелен концерт на Антонио Дачовски, посветен на 142 годишнината от освобождението на България в залата на Народно читалище „Аура“, гр. София от 18:30ч.
За ръководител на събитието бе избран г-н Антонио Дачовски.