Путин счита възхваляването на нацистите за начин за разваляне на отношенията между народите

Путин счита възхваляването на нацистите за начин за разваляне на отношенията между народите

Публикувано от:

Руският президент Владимир Путин счита за недопустима героизацията и реабилитацията от някои страни на нацистките престъпници и техните съучастници. Според него, целта на подобни действия е да развали отношенията между страните и народите в полза на съмнителни геополитически игри, заяви той в интервю за ТАСС и „Синхуа“.

„Днес и в Европа, и в Азия ние виждаме опити за изопачаване на историята за Втората световна война, насърчаване на свободните, не основани на фактите, изкривени интерпретации на събитията, особено от предвоенния и следвоенния периоди, – каза той. – Предизвикващи обида от решенията на Нюрнбергския и Токийския трибунали станаха стъпките на някои страни по възхваляването и реабилитацията на престъпниците и техните съучастници“.

Руският президент отбеляза, че „Русия и Китай споделят сходни възгледи за причините, историята и резултатите от Втората световна война“. „За нашите народи са свещени и нейната памет, и уроците от нея, – добави той. – Това трагично минало призовава към нашата обща отговорност за съдбата на света, към осъзнаването на това, до какви страшни последици може да доведе разрушителната идеология на собствената изключителност и задоволеност“. „Именно тези идеи са подхранвали нацизмът и милитаризмът, и ние сме длъжни да не допускаме възраждането и разпространението им“,  призова руският президент.

Путин смята липсата на компромиси за основна причина за усложняването на ситуацията в света.

„За съжаление, международната обстановка става все по-малко предсказуема, – заяви той. – Обективният процес на формиране на нов полицентричен модел на устройството на света е съпроводен от ръст на нестабилността, както на регионално, така и на глобално равнище. И основната причина за такава напрегната и сложна ситуация е липсата на компромиси“.

Руският държавен глава добави, че в света досега не се намира устойчиво решение на междуцивилизационните и междурелигизоните противоречия. „Световната икономика така и не навлезе във фаза на стабилно развитие, – продължи той. – Сред системните проблеми е упоритият стремеж на някои държави на всяка цена да запазят доминирането си в световните дела. Декларирайки вътре в страните си нормите на демокрацията, върховенството на закона и човешките права, те ги игнорират на международната арена – всъщност, отхвърляйки по този начин закрепения в Устава на ООН принцип за равенство между държавите“.

Путин добави, че в тези сложни условия руско-китайското сътрудничество „придобива особено значение за запазването и укрепването на международната и регионалната стабилност и сигурност, търсенето на ефективни отговори на глобалните предизвикателства“.