Путин: Санкциите срещу Русия-опит на Запада за нарушаване на принципите на СТО

Редица западни страни си позволиха да нарушат принципите на Световната Търговска Организация като въведоха санкции срещу Русия. Това заяви руският президент Владимир Путин по време на заседание на правителството.

„Въведените ограничения срещу Русия са отхвърляне от някои от нашите партньори на основни принципи на СТО“, заяви Путин.

„Принципът за равен достъп на всички страни до пазари на стоки и услуги, се нарушава. Режимът на „най-облагодетелствана страна“ и принципът на свободно и честно състезание се пренебрегва“, отбеляза още руският президент. „Всичко това се прави по политически причини, без никакво съобразяване с нормите на СТО“, допълни той.

„Група страни едностранно си позволиха да прекрачват тези и други принципи и правила на СТО за Русия, която е сред шестте най-големи икономики в света“, подчерта още руският държавен глава.

Путин смята, че Русия трябва да строи икономическата си политика на базата на развитието на реалния сектор.

„Нашата основна цел е да използваме едно от важните конкурентни преимущества на Русия – обемния вътрешен пазар: да го запълним с конкурентоспособни, качествени стоки, произведени от реалния сектор на националната икономика, като разбира се, съхраним стабилността и баланса на вътрешния пазар и икономиката като цяло“, заяви той.

„Всъщност, става дума за формирането на такава икономическа политика, при която всички усилия на федералните и регионалните органи на властта трябва да бъдат преориентирани към развитието на реалния сектор“, поясни руският държавен глава.