През последния четвърт век броят на руснаците, за които духовното съвършенство е жизнен приоритет, се е увеличил двойно

През последния четвърт век броят на руснаците, за които духовното съвършенство е жизнен приоритет, се е увеличил двойно

Публикувано от:

Над 90 % от руските граждани смятат за най-важното нещо в живота създаването на семейство, възпитаването на децата и липсата на сделки със съвестта. Това показват данните, получени при проведеното от ВЦИОМ проучване.

Социолозите направиха съпоставка между целите в живота на руските граждани през 1989 г. и днес. Оказва се, че днес, както и преди 25 години, като най-важното нещо в живота си хората определят семейството и възпитанието на децата. Болшинството от анкетираните руснаци посочва като първостепенни задачи създаването на здраво семейство (94 %), възпитаването на децата и осигуряването на бъдещето им (95%).

„От 75 на 90 % се е увеличил процентът на руските граждани, считащи за крайно важно да живеят в съгласие със съвестта си“, се казва в съобщението на ВЦИОМ. Освен това, значително по-голям е и броят на тези, които трудно си представят живота си без приятели (от 74 на 89 %).

Два пъти повече са и тези, които поставят на едно от първите места „стремежа към духовно съвършенство“ (71% срещу 34% през 1989 г.). Пътешествията и новите впечатления също са станали доста по-актуални (от 29% на 61%), макар и както преди, да остават на последно място в списъка на най-значимите жизнени цели.

Социолозите отбелязват, че фразата, изречена веднъж от президента Путин, в голяма степен отразява настроението и мирогледа на руските граждани: „В любовта изобщо се заключава целият смисъл – на живота, на битието. Това е и любовта към семейството, децата, родината. Това е толкова многообразно понятие, което се намира в основата на всяко наше действие“.

Инициативното социологическо проучване на ВЦИОМ е проведено в периода 20-21 декември 2014 г., като в него са участвали 1600 души от 132 населени места в 46 региона.