През март 2014 ще бъде подписан договорът за изграждане на морски газопровод „Южен поток”

През март 2014 ще бъде подписан договорът за изграждане на морски газопровод „Южен поток”

Публикувано от:

Цюрих (Швейцария). Надзорният съвет на „Южен поток транспорт“ БВ одобри на 11 март подписването на договор за изграждане на морския газопровод „Южен поток“. Морският газопровод „Южен поток“ ще се състои от четири успоредни тръбопровода с приблизителна дължина 931 километра през Черно море. Всеки от тръбопроводите ще се състои от над 75,000 тръби с диаметър 32 инча.

През март 2014 г. „Южен поток транспорт“ АД планира да подпише договори за строителство, обхващащи полагането на Линия 1 на морския газопровод, изграждането на подводните трасета на всичките четири линии и на съоръженията при излаза им на сушата в Русия и България. Надзорният съвет одобри и подписването на договора за доставка на тръбите за втората линия. На 29 януари 2014 г. беше дадена поръчка за изработка на тръбите за Линия 1 на производители от Русия и Германия. Доставчиците на тръбите за Линия 2 ще бъдат оповестени след сключване на договорите с тях.

Надзорният съвет отчита факта, че проектът е от европейско значение за гарантиране на доставките с енергия. Газопроводът „Южен поток“ през Черно море (проектът) е морският участък нагазопроводната система „Южен поток“, която ще увеличи сигурността на доставките на природен газ от Русия за Централна и Югоизточна Европа, като създаде нов маршрут за снабдяване и осигури допълнителна възможност за пренос. Проектът ще допринесе за енергийната сигурност на Европа по един безопасен, надежден и отговорен към околната среда начин и ще помогне на страните-членки на Европейския съюз да постигнат своите цели си за намаляване на емисиите въглероден двуокис (CO2).

Морският газопровод “Южен поток” е с дължина 931 км. Той ще свързва голямото в света находище на природен газ в Русия с потребителите в Европейския съюз. Морският участък на газопровода “Южен поток” ще започне от руското Черноморско крайбрежие в района на Анапа, ще премине през турската изключителна икономическа зона в Черно море и ще излезе на българското крайбрежие край Варна. Началото на търговските операции е планирани до края на 2015 г. Когато бъде построен изцяло, морският участък на газопровода “Южен поток” ще се състои от четири тръбопровода и ще достигне годишен капацитет от 63 милиарда кубически метра.

“Южен поток транспорт” БВ е международна смесена компания, създадена за проектирането, изграждането и последващата експлоатация на морския газопровод през Черно море. Руската компания OAO Gazprom притежава дял от 50% в смесеното предприятие. Италианската Eni S.p.A има 20%. Френската енергийна компания EDF и германската компания Wintershall Holding GmbH (BASF Group) притежават по 15%.