Президентът на банката на БРИКС: Банката няма да се конкурира с други международни финансови институции

Новата банка за развитие (НБР) на БРИКС няма да се конкурира с други международни финансови институции, твърди президентът на банката, Кундапур Ваман Каматх, цитиран от ТАСС.

„Тук става дума по-скоро за сътрудничество и взаимодействие, отколкото за конкуренция“, казва Каматх.

Според думите на президента в развиващите се страни ежегодно необходимостта от финансиране на инфраструктурни проекти достига размери от порядъка на трилиони долари, а общо средствата за кредитиране, с които разполагат банките за развитие, не надвишават 100 милиарда долара.

„Не ни стигат още 900 милиарда. Затова ми се струва, че единственият избор пред нас е сътрудничеството, а не съперничеството“, подчерта Каматх.

Президентът на НБР изказа мнение, че ръководената от него структура трябва да черпи опит от по-стари финансови институции.

„Съществуващите международни банки за развитие имат много голям опит, който при някои достига 70-80 години. Но в същото време трябва да се има предвид, че по принцип банките за развитие финансират със само около 10 процента от необходимата сума. Останалото трябва да дойде от пазарни източници“, продължава Каматх.

„Трябва да се учим от всички – от търговските банки, от инвестиционните банки, от финансовия пазар, тъй като всички те създават различни продукти, установяват различни ценови ориентири и т. н. Мисля, че тъй като сме млада банка за развитие и имаме дори в официалното си име думата „нова“, ние трябва да черпим опит от тези субекти, за да можем да достигнем своите цели“, подчерта президентът на Новата банка за развитие.