Пред украинското посолство в София: Спасете децата на Донбас!

На 23 юни, пред­ста­ви­тели на орга­ни­за­ции на рус­ките съна­род­ници в Бълга­рия, десетки българи, симпатизанти на Русия, в това число и руски граждани, живеещи в България, се съб­раха пред укра­ин­ското посолство в София с лозунги „Спа­сете децата на Дон­бас!”, „Спрете войната!”, „Фашизмът няма да мине!”, «Не на наси­ли­ето!”. На мирния протест срещу насилието в Киев всички те се противопоставиха на геноцида, по техни думи, в Украйна срещу населението на Луганска и Донецка области.

Под руски и българ­ски трибагреници пред­се­да­те­лят на Коор­ди­наци­он­ния съвет на рус­ките съна­род­ници в Бълга­рия Марина Дади­ко­зян про­чете обръще­нието си с при­зиви за мир, за спи­ране на наси­ли­ето, което в продължение на седмици извършват киев­ските вла­сти в Източна Украйна. След обръщението на Дадикозян, декла­раци­ята бе пре­да­дена на укра­ин­ски дипломати.

„С този протест искаме да покажем, че българската общественост е възмутена от американската агресия, която се извършва с ръцете на едно марионетно правителство, което е подстрекавано да избива собствения си народ да предизвика конфликт с Русия“, заяви Румен Дечев от гражданска организация на народно социално движение.

От думите му стана ясно още че зад всичко това стоят амбициите и кръговете на Уолстрийт и американската олигархия за световно господство и според него те искат да предизвикат конфликт с Русия.

Орга­ни­за­тори на митинга срещу вой­ната в Украйна са Коор­ди­наци­он­ният съвет на рус­ките съна­род­ници в Бълга­рия и Наци­о­нал­ната общ­ност „Заедно с Русия”.

Сградата на посолството беше охранявана от 9-10 полицаи, които охраняваха зоната пред украинското посолство.