Посланикът-космонавт Владимир Ремек: „Русия е моята любов и моят кръст”

Посланикът-космонавт Владимир Ремек: „Русия е моята любов и моят кръст”

Публикувано от:

В Русия започна работа новият посланик на Чешката Република Владимир Ремек. Той е сред малцината чехи, чието име е познато сигурно на всеки в нашата страна. През 1978 година гражданинът на Чехословакия стана първият европеец, извършил полет в космоса в състава на международен екипаж със съветския кораб “Союз-28”. 7 денонощия, 22 час и 16 минути, прекарани в космоса, донесоха на чешкия военен летец-космонавт любов и популярност в родината, в света и особено в Русия.

След идването си в Москва, Владимир Ремек, който свободно владее руски, беше буквално атакуван от журналистите. Но първото си интервю за “Гласът на Русия” той даде на чешки.

КОРЕСПОНДЕНТ: Заради поста в Русия Ви се е наложило да прекъснете депутатския си срок в Европарламента. С удоволствие ли го направихте?

Владимир Ремек: Разбира се, че ме заинтересува предложението на президента Земан, който аргументира плюсовете на моята кандидатура в качеството на посланик на Чехия в Русия. И след кратко съвещание с близките, казах, че съм готов. И ето че съм тук…

КОРЕСПОНДЕНТ: Как бихте оценили състоянието на руско-чешките делови връзки? Дали те са на максимално равнище, или все още има резерви?

Владимир Ремек: Имаме добра динамика на сътрудничеството. През последните 10 години стокооборотът между Русия и Чехия в паричен еквивалент се увеличи съществено. Но, разбира се, има и поле за движение напред. Преди всичко имам предвид регионалното сътрудничество, участието на чешки фирми в програмата за модернизиране на руската промишленост, особено машиностроенето и енергетиката. При това – със силите на нашия дребен и среден бизнес.

КОРЕСПОНДЕНТ: Известно е, че концепцията на чешката външна политика по отношение на Русия се опира върху търговските отношения, но пред дипломатите се поставя задачата за диалог с обществеността, особено по линията на правозащитната дейност. Как предполагате да я осъществявате?

Владимир Ремек: Въпросът е за цяла дипломна работа. Мисля да продължа традициите, да поддържам контактите, възникнали преди мен. Но външната ни политика спрямо Русия е къде по-широка. Това е и активният политически диалог с ръководството на Руската Федерация, и постоянните консултации по широк кръг международни проблеми.

КОРЕСПОНДЕНТ: Не мога да не попитам по „горещата тема” – Украйна. Каква е позицията на Чехия относно ставащото там?

Владимир Ремек: Събитията в Украйна стават драматични. Позицията на Чехия е еднозначна – 100 на 100 сме за мирно уреждане. Кризата следва да се урежда по пътя на преговори, намиране на взаимно приемливи решения, изключващи и най-малкия риск от военен конфликт. Повтарям, нашата позиция е мирното уреждане на положението.

.