От тази година в руските училища децата ще учат два чужди езика

От тази година в руските училища децата ще учат два чужди езика

Публикувано от:

Новата учебна година в Русия ще бъде белязана с изучаване на втори чужд език от пети клас. Съобщението обнародва министърът на образованието на РФ Дмитрий Ливанов.

Такъв предмет става задължителен, тъй като, по мнението на експерти, чуждите езици отлично развиват детската памет и интелекта. Министерството се надява, че тези часове ще заемат достойно място в училищната програма и ще намерят разбиране от страна на родителите. Това е необходим елемент на едно добро съвременно образование, защото животът сега изисква по-голяма комуникативност и значително по-широк кръгозор при подрастващото поколение.

Известния руски педагог, професор от Южния федерален университет Сергей Сущий смята, че децата сега растат с много по-големи потребности за общуване с външния свят. Дори едно пълноценно ползване на Интернет-пространството изисква по-широк и по-дълбок спектър на интелектуални ресурси. Колкото по-рано едно дете започне да ги попълва, толкова по-лесно ще му бъде по-нататък. По мнението на учения, известни сложности ще възникнат в някои по-слабо осигурени региони. Но и те ще се наложи да да отделят бюджетни средства за тази образователна насока. Освен това и на студентите също ще им е значително по-лесно да постъпват и да учат във висши учебни заведения с разширен езиков потенциал, подчерта Сергей Сущий.

Сред другите нововъведения особено място ще заеме задължителното ползване на учебни пособия в електронен вид. От тази година учениците вече получиха нови учебници по история, изработени в рамките на най-съвременните стандарти. Редица усъвършенствания ще бъдат въведени при провеждането на Единния държавен изпит. Например, държавния изпит по математика ще се раздели на две нива: базисно и профилно. Планира се на абитуриетните да се даде възможност за повторно минаване на ЕДИ.

Статистиката сочи, че от 2007 година количеството първокласници в РФ стремително нараства. Тази година на прага на своите училища стъпиха 1,6 милиона малки жители на Русия, което с 145 хиляди повече от предишната учебна година. А общият брой на учениците през 2015-2016 години ще възлезе на 14,1 милиона души. Сега в Русия има 43 хиляди общински и държавни училища и повече от 750 частни. В образователната система работят 250 хиляди педагози със средна заплата от 25 хиляди рубли.