Откриване на паметна плоча на маршал Жуков

Откриване на паметна плоча на маршал Жуков

Публикувано от: