Никита Бондарев: Българите обичат руснаците без принуждение

На XII Национален събор на приятелите на Русия в България, в град Казанлък, край язовир „Копринка“, rusofili.bg се срещна с представителя на РИСИ-Москва /Руския институт за стратегически изследвания/, ръководител на балканския отдел  Никита Бондарев. Той отговори на въпроса, как в днешната напрегната политическа ситуация в България, може да се запази добро отношение към руския народ?

„Запад и Съединените Щати „работят“ тук, на Балканите, с помощта на своите тактики и технологии. Те ги наричат „меката сила“ или някоя друга „сила“. Но дори понятието „мека сила“ предполага някакво принуждаване към нещо. Руснаците в България и на Балканите не е необходимо да използват изобщо никаква сила – нито „мека”, нито „твърда”. Това не означава, че ние нищо не трябва да правиме, че ние не трябва да присъстваме в България в културно отношение, в отношение на информиране на обществеността и научно-техническо сътрудничество. Нас ни обичат в България без принуждение. В същото време трябва да се промени ситуацията относно липсата на информация в българските медии за Русия; на неинформирането на българския народ за Русия – за ситуацията в страната и външната политика на Русия. Защото много често се наблюдава, че българските медии не дават вярна информация. От своя страна, в Русия, руските медии и социалните мрежи трябва да предоставят надеждна информация за това, което се случва в България.