Множество основания за дългосрочен спад на руската рубла

Американската инвестиционна банка Bank of America подобри прогнозата си за спад на БВП на Русия до -2.8% спрямо предишната си за -4%. По-рано тази година друга банка – JPMorgan, също подобри оценката си за предстоящия спад в БВП на Русия от 5% на 4%.

Миналата седмица РосСтат обяви спад през първото тримесечие от 19%, което се обявява като малко по-добро от предварителните очаквания. Преди това бяха публикувани и прогнозите на МВФ, които предвиждат -3.8% спад на БВП в рамките на 2015 г., а също така и средногодишна инфлация около 18%, която през 2016 г. ще се забави до 9.5%.

Всичко това не променя съществено картината и очакваните нива на спад в руската икономика, колебаещи се около -4%. Мерките на ЦБ на Русия засега задържат валутния курс.

Рязкото вдигане на лихвеното равнище през 2014 г. нанесе сериозни загуби на големи банки като ВТБ и Сбербанк, но имаше краткосрочен ефект. Тази година ЦБР стъпаловидно понижава лихвата: януари от 17% – на 15%; март – на 14%; април – на 12.5%. Очакванията са низходящото лихвено движение да продължи, а това ще продължи да намалява и доходността по активите в рубли.

На фона на общия тренд за спад на рублата, през втората половина на 2015 г. е най-вероятно да продължи прехвърлянето на спестовни и инвестиционни обеми от рубли в долари или евро.

Повечето анализатори наблягат най-вече на преминаването от рубли в долари, защото очакванията за спад на еврото спрямо американската валута през втората част на годината би трябвало да стават все по-масови.

В тази връзка, британската Capital Economics отбелязва, че средносрочните инфлационни очаквания в еврозоната все още са под целевите нива на ЕЦБ. Паралелно се лансират намеренията на ЕЦБ да поддържа по-продължително време лихвите ниски, за сметка на Федералния резерв и очакваната по-агресивна лихвена политика в САЩ в началото на 2016 г.

Изводите на Capital Economics са, че  еврото ще продължи да отслабва спрямо долара, а в края на годината се очаква доближаване до реален паритет (Real Exchange Parity).

Тясната обвързаност между реалния обменен (REP) и реалния лихвен паритет (Real Interest Parity) дава сериозни основания за продължителен спад на рублата спрямо двете основни валути, освен ако правителството на РФ не предприеме някакви революционни промени, за което в предлетния сезон до момента няма никакви индикации.

В сряда (20 май) излезе индексът за промяна на промишленото производство в Русия (Russia Industrial Production), който отразява общата промяна във всички сектори и е добър индикатор за интензивността на производството, средните доходи и заетостта.

Резултатът е: – 4.5%, при очакван: – 1.3 и предходен: – 0.6. Публикуваните данни са много по-негативни от очакваното и засилват общата песимистична пазарна настройка спрямо руската валута.

Източник: profit.bg