Как Русия успя да замести вноса в селското стопанство

След въвеждането на санкциите срещу Русия във връзка с украинската криза руските власти обявиха курс на заместване на вноса, съобщава Руски Дневник.

За това допринесоха така наречените контрасанкции – забрана за внос в Русия на продоволствени продукти от страните, подкрепящи санкциите. Като резултат от всичко това според думите на руските специалисти най-съществените в това отношение резултати са постигнати в селското стопанство.

„Въвеждането през август 2014 година на ембарго върху доставка на продукти от редица страни дава импулс на заместването на вноса“, обяснява завеждащият катедрата по развитието на фирмата на Руската академия за народно стопанство и държавна служба при президента на Руската федерация (РАНХиГС) Елмира Крилатих. Според нейните думи за последните девет месеца общият обем на цената на вноса е намалял например с 27% в това число при месото и млякото – с 33%.

Основните причини

Както показват данните от оперативния мониторинг на икономическата ситуация в страната, направен от РАНХиГС, Института „Е.Т. Гайдар“ и Министерството на икономическото развитие на РФ, успехът на заместването на вноса в селското стопанство вече се отразява положително на доходите на предприятията в този отрасъл.

Така например през първото тримесечие на 2015 година общият финансов резултат на руските селскостопански компании (печалбата минус разходите)  достигна 91,3 милиарда рубли ($ 1,43 милиарда) спрямо 32,3 милиарда рубли ($ 493 милиона) за същия период на една година, тоест – увеличението е 2,82 пъти. Ръст в  производството е отбелязан във всички основни продукти на животновъдството: месо – 6,4%, мляко – 0,9%, яйца – 1,7% спрямо аналогичния период от миналата година.

„В първите месеци на 2015 година благодарение на общото въздействие на фактори, като девалвацията на рублата и продоволствените санкции, селското стопанство остава единственият вид икономическа дейност, демонстриращ съществен ръст“, казва директорът на Центъра за аграропродоволствена политика към РАНХиГС Наталия Шагайда.

При това според нейните думи оборотът на търговията на дребно на продоволствени стоки възлиза за периода април-май тази година на 91,2-91,3% от показателите за същия период на миналата година, а запазващите се положителни темпове на ръста са свидетелство, че частта на националното производство в рамките на вътрешния пазар се увеличава.

Обаче темповете на ръста на производството в селското стопанство през периода април-май 2015 година спаднаха: от 4,2% през март до 2,7% през май. При всяко положение делът на националното производство в рамките на вътрешния пазар се увеличава. Според мнението на анализатора на UFS IC Алексей Козлов рекордният обем на износа е станал резултат от заместването на вноса в селското стопанство.

„Най-благоприятните направления в заместването на вноса е производството на месна продукция, на зърнени култури, на традиционните за Русия зеленчуци и плодове“, казва той. Като цяло общата реколта на зърно през 2015 година в Русия възлиза на 95-98 милиона тона, от които пшеницата е 54-55 милиона тона.

Според официалните данни до въвеждането на руските контрасанкции частта на забраненото за внос в Русия свинско месо в структурата на цялото потребление е била 12%, на пилешкото месо – 8%, на кашкавала – 25%, на плодовете – 15%, на рибата – 14% и т. н. При това руският потребител е запазил интереса си към посочените продукти.

„Сега се наблюдава повишено търсене на тези стоки, а ръстът на цените, който съпътства този процес, позволява на производителите да увеличават маржа при тяхното производство“, казва анализаторът на инвестиционния холдинг „Финам“ Тимур Нигматулин. От друга страна, според неговите думи почти двукратното отслабване на рублата през последната година е допринесло за ръста на ценово конкурентното предимство на националната продукция, тъй като всички вносни стоки силно са поскъпнали в ценовото си изражение в рубли.

Първите резултати

Предварителните обобщения след посевите показват, че площта, засадена с картофи и зеленчуци, се е увеличила с един път и половина. По данни на Министерството на селското стопанство, посевните площи с картофи в селскостопанските организации и селските (фермерските) стопанства са се увеличили към 25 юни 2015 година с 56-59% спрямо 2014 година.

През селскостопанската година, завършила на 30 юни 2015, Русия също така е изнесла рекордно количество зърно – 32 милиона тона, съобщава информационната агенция ТАСС с препратка към данни на Федералната митническа служба – официално учреждение, занимаващо се с воденето на статистиката за вноса и износа на стоки.

„Заради девалвацията на рублата руското зърно стана по-конкурентоспособно на световния пазар и търсенето му е много високо“, обяснява Тимур Нигматулин. Конкретно – доставките на зърно за Йордания са нараснали с 90%, за Саудитска Арабия – със 78%, за Нигерия – със 70%, а за Турция – с 34,5% и достигнаха 5,86 милиона тона, превръщайки Турция в най-големия купувач на руско зърно.

Впрочем, ако производството на едни продукти расте, то производството на други точно обратното – намалява. Най-точно ситуацията може да бъде илюстрирана със сравнението на данните за производството на месо и мляко.

Като цяло, по данни на „Росстат“, според резултатите от първото тримесечие на 2015 година вносът на месо и на месни изделия е намалял до $ 195 милиона или с 54% спрямо първото тримесечие на 2014 година, при това при месото като цяло процесът със заместването на вноса с местно производство върви успешно.

В същото време производството на мляко се е увеличило с едва 34 хиляди тона, което е по-малко от 3% от намаляването на вноса, който падна със 75%. Това означава, че млекопроизводството изпитва сериозен дефицит на суровини и не може да компенсира спада във вносните доставки.

error: Съдържанието ни е авторско!