В Обзор учредена структура на Национално движение „Русофили”

Автор: Максим Момчилов.

След учредяване на общинската структура на Национално движение „Русофили”/НДР/ в Несебър и избиране на нейното ръководство, след кратка подготовка и в град Обзор се сложи основата на НДР.           

На събрание, което се проведе в многофункционалната зала на града, бе учредена градска организация на НДР. На събранието присъства председателят на Общинска организация на НДР-Несебър Христо Николов. Той  запозна жителите със статута, целите и предмета на дейност, както и с устава на организацията, след което се стигна до избор на ръководство.

Събранието избра за председател на градската организация в Обзор Светла Москова, а за членове на ръководството: Юлия Горбунова, Ани Ефтимова, Веселина Купенова, Катя Евтимова, Никола Барбов и Христо Божков. Бяха обсъдени и въпроси, свързани с предстоящо изучаване на руски език от подготвителната група в детската градина на Обзор.