На снимката: Над 100 високо технологичните разработки са представени в официалната експозиция на Русия на Международния технически панаир и привличат хиляди посетители специалисти.

На снимката: Над 100 високо технологичните разработки са представени в официалната експозиция на Русия на Международния технически панаир и привличат хиляди посетители специалисти.

Български и руски университети заедно ще подготвят специалисти

Публикувано от:

Български и руски университети заедно ще подготвят специалисти и ще правят съвместни изследвания. Договорите за съвместна дейност бяха подписани по време на 72-ия Международен технически панаир в Пловдив. Това съобщиха представители на Министерството на образованието и науката на Руската федерация, което организира официалната експозиция на страната на деловия форум.

Двустранното партньорство ще се осъществява с Техническия университет-София, Техническия университет-Варна и Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”. Техническият университет в София и Югозападният държавен университет на Русия стават лидери в развитието на системата за научно-техническо сътрудничество между двете държави. Договорът между тях бе сключен след кръглата маса “Иновационна мрежа Русия-Българи: инструменти и перспективи”, която се проведе на 26 септември.
На нея бяха представени над 100 научно-технически разработки и иновационни проекти, включени в експозицията на Русия на Есенния панаир. Те са дело на 18 научни, образователни и производствени структури, работещи в областта на интелектуалното машиностроене, новите материали, енергийната ефективност, биотехнологиите и екологията, информационните технологии, строителството, образованието.
Високото технологично ниво на експонатите привлече хиляди посетители специалисти на щанда на Русия. Най-голям интерес предизвикаха демонстрираните резултати от общи научни изследвания на руски вузове и международни партньори, малките иновационни предприятия към университети, нови изделия на етап внедряване в производството съвместно от руски и чуждестранни предприятия.
13 експоната от Русия получиха златни медали, а страната има най-много призьори в тазгодишния Конкурс за иновативни продукти с високо качество. Тя спечели 9 награди в категория „Електроника, електротехника, роботика, информационни техонологии” и още 4 в раздел „Енергетика и екология”. Сред медалистите са уникални технологически решения в машиностроенето, транспорта, строителството, енергийната ефективност и екологията.
Отличените изделия бяха презентирани пред деловите среди по време на Третия руско-български бизнес форум на 29 септември. Много инвеститори изявиха желание да започнат работа по тяхното внедряване в производството.