XI международен конкурс за детска рисунка – III кръг

XI международен конкурс за детска рисунка – III кръг

Публикувано от:

Приключи гласуването за III кръг на Единадесетия международен конкурс   “ОБИЧАМ МОЯТА РОДИНА”. / Окончилось голосование за III круг Одиннадцатого  международного конкурса “ЛЮБЛЮ МОЮ РОДИНУ”

ПЪРВА ГРУПА / ПЕРВАЯ ГРУППА 

ПЪРВО МЯСТО – РИСУНКА № 3.1.5. получила114 гласа
ПЕРВОЕ МЕСТО- РИСУНОК №№ 3.1.5. получил 114 голосов

ВТОРО МЯСТО – РИСУНКА № 3.1.121. получила 113 гласа
ВТОРОЕ МЕСТО- РИСУНОК № 3.1.121. получил 113 голосов

ТРЕТО МЯСТО – РИСУНКИ № 3.1.7. и № 3.1.9.  получили по 109 гласа
ТРЕТЬЕ МЕСТО – РИСУНКИ № 3.1.7. и № 3.1.9. получили по 109 голосов

ВТОРА ГРУПА /ВТОРАЯ ГРУППА 

ПЪРВО МЯСТО – РИСУНКА № 3.2.1. получила 281 гласа
ПЕРВОЕ МЕСТО- РИСУНОК № 3.2.1. получил 281 голос

ВТОРО МЯСТО – РИСУНКА № 3.2.3. получила 135 гласа
ВТОРОЕ МЕСТО – РИСУНОК № 3.2.3. получил 135 голосов

ТРЕТО МЯСТО – РИСУНКА № 3.2.2. получила 132 гласа
ТРЕТЬЕ МЕСТО – РИСУНОК № 3.2.2. получил 132 голоса

ТРЕТА ГРУПА / ТРЕТЬЯ ГРУППА 

ПЪРВО МЯСТО – РИСУНКА № 3.3.16 получила 152 гласа
ПЕРВОЕ МЕСТО- РИСУНОК № 3.3.16 получил 152 голоса

ВТОРО МЯСТО – РИСУНКА № 3.3.29 получила 20 гласа
ВТОРОЕ МЕСТО – РИСУНОК № 3.3.29 получил 20 голосов

ТРЕТО МЯСТО – РИСУНКА № 3.3.34. получила 12 гласа
ТРЕТЬЕ МЕСТО – РИСУНОК № 3.3.34. получил 12 голосов