X международен конкурс за детска рисунка –V кръг

X международен конкурс за детска рисунка –V кръг

Публикувано от:

Приключи гласуването за V кръг на Десетия  международен конкурс   “ОБИЧАМ МОЯТА РОДИНА”. / Окончилось голосование за V круг Десятого  международного конкурса “ЛЮБЛЮ МОЮ РОДИНУ”

ПЪРВА ГРУПА / ПЕРВАЯ ГРУППА 

ПЪРВО МЯСТО – РИСУНКА № 5.1.2.получила154 гласа
ПЕРВОЕ МЕСТО- РИСУНОК №5.1.2.  получил 154 голоса

ВТОРО МЯСТО – РИСУНКА № 51.3.получила150 гласа
ВТОРОЕ МЕСТО- РИСУНОК № 51.3. получил 150 голосов

ТРЕТО МЯСТО – РИСУНКА №5.1.1. получила 138 гласа
ТРЕТЬЕ МЕСТО – РИСУНОК №5.1.1.  получил 138 голосов

ВТОРА ГРУПА /ВТОРАЯ ГРУППА 

ПЪРВО МЯСТО – РИСУНКА №5.2.32.получила 226 гласа
ПЕРВОЕ МЕСТО- РИСУНОК №5.2.32.получил 226 голосов

ВТОРО МЯСТО – РИСУНКА №5.2.33. получила 223 гласа
ВТОРОЕ МЕСТО – РИСУНОК №5.2.33.получил 223  голоса

ТРЕТО МЯСТО – РИСУНКА №5.2.54 получила 197 гласа
ТРЕТЬЕ МЕСТО – РИСУНОК №5.2.54 получил 197 голосов

ТРЕТА ГРУПА / ТРЕТЬЯ ГРУППА 

ПЪРВО МЯСТО – РИСУНКА №5.3.35 получила 75 гласа
ПЕРВОЕ МЕСТО- РИСУНОК №5.3.35  получил 75 голосов

ВТОРО МЯСТО – РИСУНКА №5.3.34 получила 23 гласа
ВТОРОЕ МЕСТО – РИСУНОК  №5.3.34 получил 23 голоса

ТРЕТО МЯСТО – РИСУНКА №5.3.37 получила 10 гласа
ТРЕТЬЕ МЕСТО – РИСУНОК №5.3.37 получил 10 голосов